Home

Nieuws

 • Terugblik Focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp

  06 november
  Op donderdagmiddag 5 november vond het VIO-focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp plaats. In verband met corona werd deze bijeenkomst digitaal georganiseerd via teams. Vier sprekers uit het VIO-ledenbestand gaven hun visie over stedelijke ontwikkelingen en mobiliteit, en de nieuwe opgaven voor het stedelijk infra ontwerp.Lees meer
 • Uitwisseling Civil3D ontwerpdata

  20 oktober
  Rijkswaterstaat PPO heeft de Vereniging Infra Ontwerp (VIO) benaderd om met de themagroep Proces een rol te spelen in het beter afstemmen van de uitwisseling van Civil3D ontwerpdata tussen alle partijen die betrokken zijn in het ontwerpen en realiseren van infrastructuur projecten. Het VIO heeft hiertoe de Autodesk gebruikersgroep ‘Civil Infra Benelux’ (CIB) benaderd voor verdere betrokkenheid. CIB onderkent het probleem en wil graag een bijdrage leveren om het proces van gegevensuitwisseling met Civl3D verder te optimaliseren en landelijk te standaardiseren.Lees meer
 • VIO-focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp: nu aanmelden!

  16 oktober
  In 2019 hebben we via een LEF-sessie het infraontwerp van de toekomst verkend aan de hand van 7 thema’s die we de komende jaren via focuscafés verder gaan uitwerken. Vanuit de deelnemers was er grote belangstelling voor verbreding van de ontwerpkennis van de hoofdinfrastructuur naar de stedelijke infrastructuur. Graag nodigen we je uit voor de deelname aan het 2e focuscafé: ‘Stedelijk Infra Ontwerp’. Vanwege corona hebben zal deze bijeenkomst uitsluitend digitaal plaatsvinden. We hebben vier VIO-leden bereid gevonden om ons mee te nemen in stedelijke ontwikkelingen en mobiliteit, de nieuwe rol van het hoofdwegennet rond de stad, een nieuwe kijk van verkeer in de stad en het vernieuwen van stedelijke ontwerprichtlijnen. Uiteraard is er tijdens het focuscafé ruimte voor vragen en discussie.Lees meer
 • Terugblik ALV en oproep aan vrijwillgers

  14 oktober
  Als gevolg van de lock-down in het voorjaar was de ALV uitgesteld. Op 16 september heeft de uitgestelde ALV alsnog online plaatsgevonden. We hebben samen teruggeblikt op een actief en financieel positief afgesloten 2019. De vereniging is vitaal, we hebben actieve leden en we staan er financieel gezond voor.Lees meer
 • Terugblik VIO-focuscafé Circulair Wegbeeld van de toekomst

  13 oktober
  Dinsdag 15 september vond in samenwerking met Rijkswaterstaat het eerste VIO-focuscafé plaats om het wegbeeld van de toekomst nader te verkennen vanuit de principes van circulair ontwerpen. Deze creatieve en interactieve bijeenkomst vond coronaproof plaats in het NBC congrescentrum, waarbij tevens enkele deelnemers ook digitaal hebben deelgenomen. Eerder al kregen de aangemelde deelnemers een introductie op het onderwerp via een digitale informatiebijeenkomst, waarbij men tevens toegang heeft gekregen op de innovatie sharepoint van RWS. Hierdoor kon men dinsdags gelijk aan de slag met 4 thema’s: circulair ontwerpen, levensduur, combineren van functies en een lege berm. Per thema is er een concrete werkagenda opgesteld: wat kunnen we nu al doen, wat moet er nog eerst worden onderzocht of getest, en wat moet er nieuw worden ontworpen. De Innovatiestrook van RWS, die in de bijeenkomst werd geïntroduceerd kan hierbij een rol gaan spelen. De resultaten en agenda’s kun je vinden op de VIO-website. Deze agenda’s worden verder geïntegreerd tot een werkagenda om het wegbeeld van de toekomst ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.Lees meer