Regelement VIO-afstudeerprijs

Spelregels VIO-afstudeerprijs

Criteria (*)

 1. Jouw afstudeerproject behandelt het geometrisch ontwerp van wegverkeersinfrastructuur.
  Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om onderzoek waarin innovatieve ontwerpoplossingen zijn ontwikkeld, maar ook onderzoek waarin verbeteringen van het ontwerpproces zijn ontwikkeld en getoetst of onderzoek naar nieuwe methoden voor ontwerptoetsing, etc. Wegverkeersinfrastructuur mag hierbij breed worden opgevat: stedelijke ontwerpopgaven waarin vrijwel alle modaliteiten van voetganger tot tram aan bod komen, vervoersknooppunten, autosnelwegen, etc.
 2. Je bent afgestudeerd na juli 2019 aan een Nederlandse of Vlaamse hogeschool of universiteit.
 3. Het moet een afstudeerrapport zijn op hbo (bachelor) of universitair (Master) niveau.
 4. Het gehele rapport moet beschikbaar zijn – een samenvatting of alleen een presentatie van de belangrijkste resultaten van het afstuderen volstaat niet.
 5. In het kader van het afstudeerrapport (al dan niet voor derden) ontwikkelde modellen of technieken, moeten in rapportvorm voor de juryleden beschikbaar zijn.

Proces

De vakjury van de afstudeerprijs bestaat uit leden van VIO. Bij de beoordeling van ingezonden afstudeeronderzoeken gaat de jury stapsgewijs te werk:

 • De jury checkt of het werk qua onderwerp in aanmerking komt en stelt op basis hiervan een lijst samen van kansrijke scripties. Afhankelijk van het aantal inzendingen kan de jury besluiten om op basis van de samenvattingen de lijst van genomineerde scripties te beperken tot een lijst van minimaal 5 kansrijke afstudeerscripties.

 

De kansrijke afstudeerscripties worden vervolgens beoordeeld op onderstaande criteria:

 • Het afstudeerwerk heeft aantoonbaar geresulteerd in nieuwe, gedegen onderbouwde kennis over en inzicht in het geometrisch ontwerp van (weg)verkeersinfrastructuur.
 • Het afstudeerwerk geeft heldere uitwerkingen, voorbeelden en adviezen over hoe de eigen onderzoeksresultaten kunnen worden toegepast in het vak van infra-ontwerper.
 • Het afstudeerwerk geeft blijk van een heldere, brede en goed onderbouwde visie op het vakgebied.
 • Het afstudeerwerk is helder geschreven en de beschreven ontwerpoplossingen, -processen en/of -toetsingsmethoden zijn uitstekend gevisualiseerd.
 • De jury beslist bij consensus over de top-3 van beste afstudeerwerken. De top-3 wordt uitgenodigd voor de prijsuitreiking op de VIO dag op 16 november 2022.
 • De drie genomineerden geven tijdens de VIO dag een korte pitch (maximaal 10 minuten) over hun afstudeerwerk.
 • Aan het einde van de VIO dag maakt de jury de winnaar en de verdere uitslag bekend.

 

Prijs

De winnaar ontvangt €500 en een bokaal. Voor de andere genomineerden is er een kleinere prijs. Alle genomineerden krijgen een gratis VIO lidmaatschap van 3 jaar.

 

(*) Niet alle infra onderwerpen komen in aanmerking

Niet alle infra-gerelateerde onderwerpen komen in aanmerking. Uitgesloten van nominatie is afstudeerwerk dat hoofdzakelijk betrekking heeft op onderwerpen buiten de scope van de VIO, zoals:

 • infrastructuur voor lucht- en scheepvaartkeer (luchthavens, sluizen e.d.);
 • kabels en leidingen;
 • constructief ontwerp (geotechniek, kunstwerken, verhardingsconstructies e.d.).