Nieuws

Terug naar overzicht

Gefilterd op kenmerk: Focuscafés

 • Vervolg op focuscafé “Ontwerp fietspad van de toekomst”

  13 april
  Dinsdag 17 mei 2022 vond het 4e VIO-focuscafé “Ontwerp Fietspad van de Toekomst” plaats in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat. Wegontwerpers en fietsexperts van VIO-leden gingen met elkaar aan de slag om te komen tot nieuwe inzichten in het ontwerpen van het fietspad van de toekomst. De presentaties zijn terug te vinden op MijnVIO.Lees meer
 • Terugblik Focuscafé “Ontwerp fietspad van de toekomst”

  13 juni
  Dinsdag 17 mei vond het 4e VIO-focuscafé Ontwerp Fietspad van de Toekomst plaats in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat. Wegontwerpers en fietsexperts van VIO-leden gingen met elkaar aan de slag om te komen tot nieuwe inzichten in het ontwerpen van het fietspad van de toekomst.Lees meer
 • Focuscafé Klimaatrobuust Infraontwerp

  08 maart
  Op dinsdagmiddag 8 maart vond het VIO-Focuscafé Klimaatrobuust Infraontwerp plaats is samenwerking met Rijkswaterstaat LEF Future Center onder leiding van 2 LEF facilitators. In verband met corona werd deze bijeenkomst digitaal georganiseerd via zoom. Vijf sprekers gaven hun visie over klimaatverandering (KNMI), impact op de hoofdwegen (RWS), hemelwaterafvoer (TNO), waterbalans van de berm en onder het wegdek (RWS), en de rol van vegetatie in de bermen (RWS).Lees meer
 • Nieuwe datum Focuscafé “Ontwerp fietspad van de toekomst” Dinsdagmiddag 17 mei 2022

  03 februari
  Na uitstel vanwege corona doen we een nieuwe poging om dit focuscafé fysiek te organiseren. De nieuwe datum is dinsdagmiddag 17 mei 2022 in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat te Utrecht. We gaan zoals eerder gepland aan de hand van enkele inspirerende inleidingen het fietspad van de toekomst in verschillende onderdelen onderzoekend ontwerpen. Hoe mooi is het om onze ontwerpkennis hiervoor in te zetten! Nodig daarom ook je collega fietsexpert uit.Lees meer
 • UITGESTELD Focuscafé: “Ontwerp Fietspad van de toekomst”

  17 november
  Helaas moeten we de geplande fysieke bijeenkomst van het focuscafé Ontwerp Fietspad van de Toekomst 23 november in het LEF Future Center uitstellen tot een nader te bepalen datum begin volgend jaar. Degenen die zich hebben aangemeld zijn inmiddels op de hoogte gesteld.Lees meer
 • Save the date! - Focuscafé “Ontwerp Fietspad van de toekomst”

  20 oktober
  Dinsdagmiddag 23 november organiseren we weer een fysieke bijeenkomst in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat te Utrecht. Aanleiding is dat het Fietsberaad onlangs een discussienota heeft uitgebracht “ontwerpaanbevelingen voor het fietspad van de toekomst”. We gaan aan de hand van enkele inleidingen het fietspad van de toekomst in verschillende onderdelen onderzoekend ontwerpen. Hoe mooi is het om de ontwerpkennis van de VIO-leden hiervoor in te zetten! Neem daarom ook je collega fietsexpert mee. Rijkswaterstaat is bereid dit te faciliteren via een zogenaamde interactieve LEF-sessie. Dus noteer alvast de datum, de uitnodiging tot inschrijving volgt spoedig na deze nieuwsbrief.Lees meer
 • Focuscafés werken door!

  20 maart
  Vorig jaar hebben we samen met Rijkswaterstaat twee Focuscafés georganiseerd: “Wegbeeld van de Toekomst” en “Stedelijk Infra Ontwerp”. De verslagen hiervan vind je terug op onze website. Het “Wegbeeld van de Toekomst” is vervolgens uitgewerkt in drie toekomstbeelden van de snelweg voor het jaar 2050: ongewijzigd beleid, de circulaire aanpak en de lege berm. Deze drie scenario’s zijn met betrokken VIO-leden en RWS-ers besproken en aangevuld. De resultaten zijn door het management van Rijkswaterstaat enthousiast ontvangen. RWS gaat met de VIO verder aan de slag om deze beelden te vertalen in ontwikkelstappen. Ook het Focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp krijgt een vervolg: VIO-leden worden binnenkort dor RWS uitgenodigd voor een aantal ontwerpsessies om het toekomstperspectief van het hoofdwegennet in stedelijke gebieden vorm te geven.Lees meer
 • Terugblik Focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp

  06 november
  Op donderdagmiddag 5 november vond het VIO-focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp plaats. In verband met corona werd deze bijeenkomst digitaal georganiseerd via teams. Vier sprekers uit het VIO-ledenbestand gaven hun visie over stedelijke ontwikkelingen en mobiliteit, en de nieuwe opgaven voor het stedelijk infra ontwerp.Lees meer
 • VIO-focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp: nu aanmelden!

  16 oktober
  In 2019 hebben we via een LEF-sessie het infraontwerp van de toekomst verkend aan de hand van 7 thema’s die we de komende jaren via focuscafés verder gaan uitwerken. Vanuit de deelnemers was er grote belangstelling voor verbreding van de ontwerpkennis van de hoofdinfrastructuur naar de stedelijke infrastructuur. Graag nodigen we je uit voor de deelname aan het 2e focuscafé: ‘Stedelijk Infra Ontwerp’. Vanwege corona hebben zal deze bijeenkomst uitsluitend digitaal plaatsvinden. We hebben vier VIO-leden bereid gevonden om ons mee te nemen in stedelijke ontwikkelingen en mobiliteit, de nieuwe rol van het hoofdwegennet rond de stad, een nieuwe kijk van verkeer in de stad en het vernieuwen van stedelijke ontwerprichtlijnen. Uiteraard is er tijdens het focuscafé ruimte voor vragen en discussie.Lees meer
 • Terugblik VIO-focuscafé Circulair Wegbeeld van de toekomst

  13 oktober
  Dinsdag 15 september vond in samenwerking met Rijkswaterstaat het eerste VIO-focuscafé plaats om het wegbeeld van de toekomst nader te verkennen vanuit de principes van circulair ontwerpen. Deze creatieve en interactieve bijeenkomst vond coronaproof plaats in het NBC congrescentrum, waarbij tevens enkele deelnemers ook digitaal hebben deelgenomen. Eerder al kregen de aangemelde deelnemers een introductie op het onderwerp via een digitale informatiebijeenkomst, waarbij men tevens toegang heeft gekregen op de innovatie sharepoint van RWS. Hierdoor kon men dinsdags gelijk aan de slag met 4 thema’s: circulair ontwerpen, levensduur, combineren van functies en een lege berm. Per thema is er een concrete werkagenda opgesteld: wat kunnen we nu al doen, wat moet er nog eerst worden onderzocht of getest, en wat moet er nieuw worden ontworpen. De Innovatiestrook van RWS, die in de bijeenkomst werd geïntroduceerd kan hierbij een rol gaan spelen. De resultaten en agenda’s kun je vinden op de VIO-website. Deze agenda’s worden verder geïntegreerd tot een werkagenda om het wegbeeld van de toekomst ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.Lees meer
 • VIO-focuscafé Circulair Wegbeeld van de toekomst: nu aanmelden!

  02 juli
  Zoals eerder aangekondigd gaan we dit jaar samen met Rijkswaterstaat de kansen verkennen om het wegbeeld van de snelweg van de toekomst te optimaliseren en te verduurzamen. Welke weginrichtingselementen zijn in de toekomst nog noodzakelijk? Welke alternatieven zijn er? Hoe kunnen we deze het beste in het wegbeeld plaatsen en combineren? Hoe kunnen we deze ook botsveilig maken? Circulariteit van de weginrichting is hierbij het uitgangspunt.Lees meer
 • Voorbereiding Focuscafés in volle gang

  17 april
  Naar aanleiding van de LEF-sessie “Samen koerszetten naar een toekomstbestendig infraontwerp” zijn 2 toekomstgerichte thema’s gekozen om dit jaar via een Focuscafé verder uit te werken: “circulair wegmeubilair” en “stedelijk infraontwerp”. Omdat RWS het onderwerp ‘circulair wegmeubilair’ als launching customer heeft omarmd, wil RWS graag met de VIO-leden verkennen welke kansen er zijn om het wegbeeld te optimaliseren en te verduurzamen. Het idee is om voor de zomer de opgave bij de VIO-leden uit te zetten, om na de zomer de ideeën via een interactieve LEF-sessie te verzamelen (woensdagmiddag 16 september). Daarnaast hebben wij woensdag 4 november het LEF Future Center al gereserveerd voor een interactieve bijeenkomst over het stedelijk infraontwerp van de toekomst. We hebben de ANWB al bereid gevonden om hun visie op micromobiliteit en de methode ‘verkeer in de stad’ in te brengen (zie www.anwb.nl/verkeerindestad).Lees meer