Nieuws

Terug naar overzicht

Gefilterd op kenmerk: Algemeen

 • Save the date!

  19 april
  Houd woensdag 20 november 2024 alvast vrij in je agenda! We zijn verheugd om aan te kondigen dat we, zoals traditiegetrouw, de jaarlijkse VIO-dag zullen organiseren bij Van der Valk in Dordrecht.Lees meer
 • Afstudeerprijs

  19 april
  Tijdens de VIO dag 2024, reikt de VIO de Afstudeerprijs Infraontwerp uit. Voor deze afstudeerprijs is VIO op zoek naar het beste afstudeerproject van Nederland en Vlaanderen. Ben je (of ken je) een student met een geweldig afstudeerproject, bijvoorbeeld een student op jouw opleiding of een afstudeerder binnen jouw organisatie? Aarzel niet en motiveer de student om zich aan te melden voor deze eervolle prijs.Lees meer
 • Uitnodiging VIO Lustrum ALV Antwerpen

  08 april
  Onze mooie vereniging bestaat dit jaar alweer 10 jaar. Het lijkt nog zo kort geleden en we hebben al veel mooie momenten met elkaar beleefd. Zo’n lustrum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en is ook een mooie kans om de verbinding met elkaar en tussen Nederland en Vlaanderen verder te versterken.Lees meer
 • Reminder vragenlijst Lustrum

  20 februari
  VIO bestaat in mei 2024 alweer 10 jaar! Zoals aangekondigd willen we in dit jubileumjaar bij activiteiten van de onze vereniging aandacht besteden aan dit lustrum.Lees meer
 • Gedrag van bestuurders bij het naderen van snelwegbochten nader onderzocht

  20 februari
  8 februari verdedigde Johan Vos zijn proefschrift getiteld “Drivers’ Behaviour on Freeway Curve Approach: Different Angles, Different Perspectives” met succes aan de TU Delft. Hierbij onderzocht hij het kijk- en rijgedrag tijdens de benadering van een bocht van autosnelwegen. De resultaten geven aan dat de herkenbaarheid van de wegomgeving en -inrichting van belang is voor het veilig inschatten van de bocht. Het proefschrift bevat een samenvattende tabel voor de toegestane combinaties van ontwerpelementen, en combinaties die juist vermeden moeten worden. Hij pleit ervoor om de opgedane kennis en inzichten van dit onderzoek te verwerken in de ontwerprichtlijnen (ROA). Dr. ing. Johan Vos is beheerder van de ROA bij Rijkswaterstaat en blijft als deeltijdonderzoeker werkzaam bij de TU Delft.Lees meer
 • Themagroep Ontwerpmanagement

  27 november
  Zoals jullie in de VIO nieuwsbrief van Juli 2023 hebben kunnen lezen, heb ik de uitdaging opgepakt om de themagroep Ontwerpmanagement (voorheen Proces) nieuw leven in te blazen.Lees meer
 • Kennisgroep - 20 september 2023

  27 november
  Op 20 september j.l. is de Kennisgroep weer bijeengekomen bij Witteveen+Bos en we mochten weer nieuwe deelnemers verwelkomen. Jan meldde dat de VIO-brief met betrekking tot afwijkende wegcategorieën in het IPO Vakberaad Verkeersveiligheid is besproken. Men herkende de problematiek maar gedeeltelijk en adviseerde om de brief ook met het IPO Vakberaad Beheer en Bouw te bespreken, dit wordt vervolgd. Alex gaf een presentatie over de actualisatie van de VIO-onderzoeksagenda uit 2018.  Jan Hendrik van Petegem van de SWOV sloot aan om de onderzoek ideeën van de SWOV toe te lichten. Ten aanzien van de VIO-nomenclatuur heeft René de VIO-definities in concept weten af te ronden door de definities van het aspect “Dwarsprofiel” te verzorgen. Volgende stap is om consensus in het geheel te krijgen. Gastspreker Aad de Winter van RWS-WVL (dossierhouder verkeersborden) kwam het nieuwe kader “Verkeersborden ASW” toelichten. Leuk en interessant was hoe de plaatselijk ingestelde maximumsnelheden weer te beëindigen en de toepassing van de nieuwe niet RVV-overeenkomstige komborden. Een volledig verslag vind je op MijnVIO.Lees meer
 • Uitnodiging VIO Nieuwjaars Pubquiz

  20 december
  Begin 2021 organiseerden we vanwege corona een digitale Pubquiz met grote opkomst. Ook het begin van 2023 zouden we graag met jullie aftrappen door middel van een pubquiz. Ben jij diegene die altijd alles weet over wegen en/of wegontwerp? Diegene die op de verjaardagen met alle weetjes op het vlak van infrastructuur komt? Of heb je gewoon zin in een hele gezellige middag? Dan is deze pubquiz echt iets voor jou:Lees meer
 • VIO Adviesraad

  10 december
  In november is de Adviesraad bijeen gekomen. Ze blikte terug op de afgelopen twee jaar en besprak de koers van de vereniging. De adviesraad ondersteunt de ingezette koers van de vereniging. Ze vraagt om verbreding naar de regionale stroomwegen en de multifunctionaliteit in de stedelijke omgeving om zo de breedte in het vakgebied te brengen en het vakgebied maatschappelijk relevant te houden. Tegelijkertijd vraagt ze wel om dat altijd vanuit het ontwerpperspectief te doen van de infra ontwerper. Dat is de onderscheidende kracht van VIO. Ze roept VIO op om het vak van de infra ontwerper te blijven ontwikkelen en het leuk, aantrekkelijk en relevant te houden en daarover ook met studenten in gesprek te gaan. Daarnaast roep ze VIO op om de onderzoeksbehoeften te blijven signaleren en selectief de écht heikele thema’s in een eerste stap samen met de leden te verkennen.Lees meer
 • Save the date! - Focuscafé “Ontwerp Fietspad van de toekomst”

  20 oktober
  Dinsdagmiddag 23 november organiseren we weer een fysieke bijeenkomst in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat te Utrecht. Aanleiding is dat het Fietsberaad onlangs een discussienota heeft uitgebracht “ontwerpaanbevelingen voor het fietspad van de toekomst”. We gaan aan de hand van enkele inleidingen het fietspad van de toekomst in verschillende onderdelen onderzoekend ontwerpen. Hoe mooi is het om de ontwerpkennis van de VIO-leden hiervoor in te zetten! Neem daarom ook je collega fietsexpert mee. Rijkswaterstaat is bereid dit te faciliteren via een zogenaamde interactieve LEF-sessie. Dus noteer alvast de datum, de uitnodiging tot inschrijving volgt spoedig na deze nieuwsbrief.Lees meer
 • Focuscafés werken door!

  20 maart
  Vorig jaar hebben we samen met Rijkswaterstaat twee Focuscafés georganiseerd: “Wegbeeld van de Toekomst” en “Stedelijk Infra Ontwerp”. De verslagen hiervan vind je terug op onze website. Het “Wegbeeld van de Toekomst” is vervolgens uitgewerkt in drie toekomstbeelden van de snelweg voor het jaar 2050: ongewijzigd beleid, de circulaire aanpak en de lege berm. Deze drie scenario’s zijn met betrokken VIO-leden en RWS-ers besproken en aangevuld. De resultaten zijn door het management van Rijkswaterstaat enthousiast ontvangen. RWS gaat met de VIO verder aan de slag om deze beelden te vertalen in ontwikkelstappen. Ook het Focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp krijgt een vervolg: VIO-leden worden binnenkort dor RWS uitgenodigd voor een aantal ontwerpsessies om het toekomstperspectief van het hoofdwegennet in stedelijke gebieden vorm te geven.Lees meer
 • Project van de Maand

  18 maart
  Of je nu actief bent bij een ingenieursbureau, aannemer, overheids- of onderwijsinstelling, ons dagelijks werk draait uiteindelijk om de ontwerper die we maken voor de infrastructuur in Nederland en België. Van deze projecten gaat ons hart sneller kloppen, komen we iedere dag ons bed uit en dat maakt ons trots op ons werk.Lees meer
 • Afstudeeronderzoek ‘Ontvlechtingsprincipes op autosnelwegen’

  18 maart
  Afgelopen zomer is Etienne Muijtjens aan de Breda University of Applied Sciences (BUAS) afgestudeerd op het onderwerp hoofd- en parallelbaansystemen op autosnelwegen. Het onderzoek komt voort uit een lijst met onderwerpen die door de leden van VIO zijn aangedragen als interessante onderzoeksthema’s. Het onderzoek getiteld ‘Ontvlechtingsprincipes op autosnelwegen, onderzoek naar bestaande en innovatieve ontvlechtingsvormen’ geeft inzicht in de ontvlechtingsvormen die in Nederland en het buitenland worden toegepast. Twee innovatieve vormen voor ontvlechting zijn beschouwd en de voor- en nadelen van verschillende vormen zijn in kaart gebracht. Hierbij heeft Etienne onder meer gebruik gemaakt van het microsimulatie pakket Fosim.Lees meer
 • Uitnodiging: VIO Nieuwjaars Pubquiz

  11 december
  Helaas gooit corona ook roet in het eten voor wat betreft een nieuwjaarsborrel met alle VIO Leden. Als alternatief organiseren wij volgend jaar een digitale Pubquiz voor alle VIO leden. Ben jij diegene die altijd alles weet over wegen en/of wegontwerp? Diegene die op de verjaardagen met alle weetjes op vlak van infrastructuur komt? Of heb je gewoon zin in een hele gezellige middag? Dan is deze pubquiz echt iets voor jou:Lees meer
 • Terugblik ALV en oproep aan vrijwillgers

  14 oktober
  Als gevolg van de lock-down in het voorjaar was de ALV uitgesteld. Op 16 september heeft de uitgestelde ALV alsnog online plaatsgevonden. We hebben samen teruggeblikt op een actief en financieel positief afgesloten 2019. De vereniging is vitaal, we hebben actieve leden en we staan er financieel gezond voor.Lees meer
 • ISHGD2020 Symposium verplaatst naar 2021!

  16 april
  Vanwege de reisbeperkingen door het coronavirus, is het ISHGD2020 symposium verplaatst naar 2021, wederom in Okura Amsterdam. Het symposium start dan op woensdag 23 juni 2021 en wordt afgesloten op zaterdag 26 juni 2021. Op zondag 27 juni wordt een extra evenement georganiseerd. We hopen binnenkort meer informatie te kunnen geven over het nieuwe programma. Heb je al een toegangskaart, dan blijft deze geldig voor 2021. Wil je je registreren als deelnemer? Vanaf september 2020 is dit weer mogelijk. Samen met de sponsoren, auteurs, presentatoren, key-note sprekers en workshop begeleiders gaan we er een mooi symposium van maken. Hou de website in de gaten: ishgd2020.org.Lees meer
 • de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen – de ROA – heeft een update gekregen

  29 oktober
  Na een aantal rondes met verwerken van opmerkingen, verbeteringen en nieuwe inzichten, waarbij de VIO een belangrijke rol heeft gespeeld, heeft de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen weer een update gekregen. Belangrijk zijn de bijdragen die Johan Vos van jullie – de gebruikers van de ROA – heeft gekregen. Niet alleen op gezette momenten, maar vooral bij momenten van verbazing en verwondering vanuit de dagelijkse praktijk. Johan roept jullie dus ook op om vragen over de ROA te blijven stellen, en opmerkingen te blijven maken. Gevraagd en ongevraagd. Dat maakt de ROA beter.Lees meer
 • Vlaams Vademecum Weginfrastructuur deel Autosnelwegen gepubliceerd

  03 december
  Onlangs heeft het Vlaamse Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) een nieuw Vademecum Weginfrastructuur deel Autosnelwegen gepubliceerd. Hierbij heeft men veelal gebruik gemaakt van de Nederlandse ROA. De VIO is als klankbord gevraagd om het vademecum te monitoren en te komen tot verbeteringsvoorstellen. 11 september zal er een informatiebijeenkomst in Brussel wordt georganiseerd om nader kennis te maken met de nieuwe Vlaamse ontwerprichtlijn. U kunt het nieuwe vademecum hier downloaden.Lees meer
 • Afstudeerprijs

  03 december
  Ben jij bezig met afstuderen of na juli 2017 afgestudeerd in de civiele techniek of verkeerskunde? Ben jij onwijs trots op jouw afstudeerproject? Dan is de VIO op zoek naar jou!Lees meer
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  03 december
  Dat de wereld van infra ontwerp dynamisch is, bleek afgelopen 18 september wel weer. Toen bundelden de VIO kennisgroepen Kennis en Onderzoek & Innovatie hun krachten samen met die van de Automotive Campus in Helmond en organiseerden een symposium met als thema “Van Onderzoek naar praktijk”. Op het programma stonden bijdragen over typische wegontwerp-onderwerpen als Samenvoegen/Invoegen, de Inrichting van bermen en bogen, rijstrookwisselingen en de invloed van zelfrijdende voertuigen op het ontwerp. Behalve presentaties in parallelsessies vonden ook posterpresentaties plaats en was er de mogelijkheid om de Innovatiecentrale van RWS te bezoeken.Lees meer
 • Kennisposter Wegontwerpprocessen

  03 december
  Na het succes van de poster Kunstwerken van VIO is op verzoek van de themagroep Processen een werkgroep gestart om een kennisposter Wegontwerpprocessen te ontwikkelen. De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen. Voor de leesbaarheid van de poster is zo min mogelijk tekst gebruikt.Lees meer