Kennisgroep - 20 september 2023

Kennisgroep - 20 september 2023

Jan de Wijs
27 november 2023
AlgemeenKennis

Op 20 september j.l. is de Kennisgroep weer bijeengekomen bij Witteveen+Bos en we mochten weer nieuwe deelnemers verwelkomen. Jan meldde dat de VIO-brief met betrekking tot afwijkende wegcategorieën in het IPO Vakberaad Verkeersveiligheid is besproken. Men herkende de problematiek maar gedeeltelijk en adviseerde om de brief ook met het IPO Vakberaad Beheer en Bouw te bespreken, dit wordt vervolgd. Alex gaf een presentatie over de actualisatie van de VIO-onderzoeksagenda uit 2018.  Jan Hendrik van Petegem van de SWOV sloot aan om de onderzoek ideeën van de SWOV toe te lichten. Ten aanzien van de VIO-nomenclatuur heeft René de VIO-definities in concept weten af te ronden door de definities van het aspect “Dwarsprofiel” te verzorgen. Volgende stap is om consensus in het geheel te krijgen. Gastspreker Aad de Winter van RWS-WVL (dossierhouder verkeersborden) kwam het nieuwe kader “Verkeersborden ASW” toelichten. Leuk en interessant was hoe de plaatselijk ingestelde maximumsnelheden weer te beëindigen en de toepassing van de nieuwe niet RVV-overeenkomstige komborden. Een volledig verslag vind je op MijnVIO.

Al met al weer een interessante dag! Volgende bijeenkomst van de kennisgroep is 13 december 2023. Wil je ook eens een bijeenkomst van de Kennisgroep bijwonen, meld je dan bij Jan de Wijs.