Programma VIO-dag 2023

Programma VIO-dag 2023

Jeroen Braak
03 november 2023
VIOdag

Op woensdag 15 november 2023 organiseren wij de jaarlijkse VIO-dag in Van der Valk Dordrecht. De inschrijving is geopend. Meld je direct aan!

Deze dag is het netwerkevent voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen van wegen en staat in het teken van Verkeersveilige infra. Tegelijkertijd vindt er een expositie plaats van een aantal bedrijven uit de wereld van mobiliteit en infrastructuur die u meer kunnen tonen over dit onderwerp.

 

Ochtend programma

Zoals aangekondigd in de uitnodiging beginnen we het ochtendprogramma na ontvangst met koffie om 9.30 uur met drie keynote sprekers met ieder hun eigen beleidsmatige perspectief op verkeersveiligheid bij infrastructuurontwerp.

Onze eerste spreker is Geertje Hegeman van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij is afdelingshoofd verkeersveiligheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en licht het perspectief op verkeersveilig ontwerpen vanuit de landelijke overheid toe.

Kristof Mollu van Agentschap Wegen en Verkeer, geeft een toelichting op verkeersveilig ontwerpen binnen de nieuwe nationale en regionale wegcategorisering in Vlaanderen.

Na de koffiepauze volgt de laatste keynote spreker. Jeroen Boogers, Programmamanager verkeersveiligheid, die zijn visie zal geven op verkeersveilig ontwerpen bij de provincie Utrecht.

We sluiten het ochtendprogramma af met een paneldiscussie. Geertje, Kristof en Jeroen gaan met elkaar in gesprek over dilemma’s in de praktijk van verkeersveilig ontwerpen.

Sponsoren VIO-dag 2023

Middag programma

Na de lunch vervolgen we het programma met drie parallelsessies.

Parallelsessie 1: Veilig ontwerp

De middag start met een presentatie van Jeanine Storm van Megaborn over het verkeersveilig ontwerpen van een vrijliggende fietsvoorziening in een omgeving waarin beperkte ruimte, hoogteverschillen, inpassing op een viaduct over de A50 en gevolgen voor de aanwezige groenvoorzieningen een rol hebben gespeeld. Daarna nemen Hans van den Berg en Marco Heres van Rijkswaterstaat ons mee in de uitdagingen van het Ontwerpproces bij VenR opgaven. Het tweede deel van de middag begint met een presentatie van Rico Andriesse van Goudappel over de veiligheidsrisico’s en human factors die een rol hebben gespeeld bij het openstellen van een verbinding voor lokaal autoverkeer en fietsverkeer over de zeesluis IJmuiden. Daarna volgt een presentatie van Arjan de Waal van Nobleo over de bevindingen tijdens verkeersveiligheidsaudits: “Het ontwerp is veilig, want het voldoet aan de richtlijnen…….?

dd9a74c9-00f8-d7b1-bf28-84d9e45d27be.jpeg

0f01366a-4f79-b7fc-e983-70cf83bfd536.jpeg

Parallelsessie 2: Veilig verkeersgedrag (human factors)

Chantal Merkx en Anke Mulder van Steunpunt Gedrag(RWS WVL) geven een toelichting op de principes van Human Factors, en maken dit tastbaar aan de hand van praktijkvoorbeelden uit projecten. Johan Vos (RWS GPO) geeft als hoeder van de ROA een ‘sneak preview’ van de resultaten uit zijn promotieonderzoek m.b.t. keuzes die een weggebruiker maakt voor de rijsnelheidin horizontale bogen. Evert Klem en Remy Reijniers (RHDHV) lichten toe hoe zij hun theoretisch model m.b.t. mens-voertuig-infrastructuur hebben ingezet voorde analyse van een dodelijk ongeval op de A28. Ten slotte neemt Jaap de Boer ons mee in hoe VR in verschillende cases is ingezet voor het uitvoeren van Human Factor analyses.

69fe6122-5e22-9546-c279-e2ee6044660b.jpg

Parallelsessie 3: Impact van ontwerpkeuzes op veiligheid bij werken in uitvoering

Rodekruizen, regelmatig worden ze genegeerd door weggebruikers. De gevolgen voor de wegenbranche zijn groot: bijna wekelijks worden er actiewagens aangereden. Maar de gevolgen zijn soms ook groter: persoonlijk letsel kom regelmatig voor. In 2021 zijn er drie doden te betreuren bij wegwerkzaamheden. Er zijn 5800 boetes in 2021 door handhavers uitgeschreven voor het negeren van rode kruizen. Dat is het topje van de ijsberg. Het alleen informeren van weggebruikers en het vertrouwen dat de bestuurders de verantwoordelijkheid nemen staat ter discussie. Met V2x C-ITS-G5 bestaat de mogelijkheid dat voertuigen met wegkantsystemen gaan communiceren, Dennis Hijkoop van Heijmans, neemt ons mee in de mogelijkheden. De weggebruikers worden niet alleen geïnformeerd, maar er kan ook worden ingegrepen in rijtaken. Kortom, gaan we voertuigen in de toekomst stil zetten als ze een rood kruis negeren? En zo ja, wat is er voor nodig? Diverse automobielfabrikanten voorzien hun voertuigen al van systemen, maar wat moeten wegenbouwers, wegontwerpers en wegbeheerders nog doen? Laat je informeren en inspireren over de kansen en mogelijkheden en hoe we met samenwerken de weg veiliger maken.

 

Een ernstig ongeval, tijdens werkzaamheden op de A1 waarbij een dode en een ernstig gewonde waren te betreuren, was het startpunt voor het anders denken over veiligheid binnen Rijkswaterstaat. Jack Kusters neemt ons door middel van een documentaire mee in het verhaal van de direct betrokken bij het ongeval en welke lessen zij meegeven.

Na de pauze vervolgt Jack met een presentatie over de achtergronden van het ongevalsonderzoek en welke impuls dat heeft gegeven om met innovaties aan de slag te gaan, zoals het voorkomen van aanrijdingen tijdens werkzaamheden. In de presentatie komen de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever aan bod, werken met de CROW en het beleid reductie aanrijdgevaar.

80af421f-87ea-f5f2-286c-72896f636449.jpg

 

Het belooft wederom een zeer interessante en waardevolle dag te worden waar wij hopen u weer van harte welkom te mogen heten. We sluiten de middag traditiegetrouw af met een netwerkborrel.

 

Inschrijven kan via onderstaande button. De kosten voor een ticket bedragen €110,-.

 

We kijken er naar uit je te zien op 15 november!

 

Sponsoren VIO-dag 2023

 

 

Inschrijven

De inschrijving is geopend. Aanmelden kan via de blauwe balk, rechts boven op deze pagina. Voor het aanmelden dient u een login van de website te hebben. Heeft u deze nog niet, vul dan uw gegevens in via dit formulier. U ontvangt dan binnen een werkdag een inlog zodat u zich kunt inschrijven voor deze interessante bijeenkomst.

 

Concept programma:

09:00 - 09:30  Inloop  

09:30 - 09:45  Opening  

09:45 - 12:00  Ochtendprogramma met keynotes en paneldiscussie

12:00 - 13:00  Lunch  

13:00 - 14:30  Middagprogramma met parallelsessies  

16:00 - 16:30  Afsluiting  

16:30 - 18:00  Netwerkborrel

 

Uit de evaluaties van voorgaande edities weten we dat Van de Valk Dordrecht niet goed is te bereiken met het openbaar vervoer. Deze locatie biedt de beste faciliteiten voor de gebruikelijke opzet van de VIO-dag. Mocht de bereikbaarheid van de locatie voor u een drempel zijn om zich aan te melden, laat dit ons dan even per mail weten. We denken graag mee in een passende oplossing.