Terugblik Focuscafé “Ontwerp fietspad van de toekomst”

Terugblik Focuscafé “Ontwerp fietspad van de toekomst”

Alex van Loon
13 juni 2022
Focuscafés

Dinsdag 17 mei vond het 4e VIO-focuscafé Ontwerp Fietspad van de Toekomst plaats in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat. Wegontwerpers en fietsexperts van VIO-leden gingen met elkaar aan de slag om te komen tot nieuwe inzichten in het ontwerpen van het fietspad van de toekomst.

Mark van Gurp van CROW gaf de opgave weer en Stefan Westerman van ANWB gaf ons inzicht in de verschillende doelgroepen. Met elkaar gingen we ons verdiepen in de uitgangspunten voor het ontwerp van het fietspad vanuit verschillende doelgroepen. Vervolgens gingen we per wegvak en per kruispunt binnen en buiten de bebouwde kom ontwerpideeën spuien. Dit resulteerde in vier white boards met uitgangspunten en ontwerpschetsen. Belangrijk procesinzicht was om de doelgroepen, uitgangspunten en randvoorwaarden van te voren goed te bepalen ten behoeve van de ontwerpopgave. Op de website vind je een uitgebreide samenvatting van de middag en de resultaten welke zal worden aangeboden aan CROW.