Nieuws

Focuscafé Klimaatrobuust Infraontwerp

Alex van Loon
08 maart 2022
Focuscafés

Op dinsdagmiddag 8 maart vond het VIO-Focuscafé Klimaatrobuust Infraontwerp plaats is samenwerking met Rijkswaterstaat LEF Future Center onder leiding van 2 LEF facilitators. In verband met corona werd deze bijeenkomst digitaal georganiseerd via zoom. Vijf sprekers gaven hun visie over klimaatverandering (KNMI), impact op de hoofdwegen (RWS), hemelwaterafvoer (TNO), waterbalans van de berm en onder het wegdek (RWS), en de rol van vegetatie in de bermen (RWS).

 

Bernadet Overbeek van het KNMI zette de klimaatveranderingen aan de hand van het klimaatsignaal uiteen: meer en langere hittegolven, langere periodes van droogte, en vaker en extremere hoosbuien worden de komende decennia verwacht. De wind zal gemiddeld weinig veranderen al kan het noodweer wel vaker gepaard gaan met plaatselijke krachtige valwinden zoals bij Leersum vorig jaar. De impact op de hoofdwegen als we hier niet op inspelen licht Kees van Muiswinkel van RWS toe: vaker bermbranden (komen nu al vaker voor), vaker kans op aquaplaning en grotere kans op erosie en verzakkingen. Via de interactieve klimaateffectatlas die binnenkort wordt gepubliceerd worden deze ontwikkelingen voor heel Nederland inzichtelijk. Wim Courage van TNO geeft aan wat de consequenties zijn van toenemende buien voor de verwerkingscapaciteit van het wegdek, de wegverkanting en verkantingsovergangen, en de capaciteit van de hemelwaterafvoersystemen. Geohydroloog Tristan Bergsma van RWS gaf aan hoe de weg en berm via ZOAB en regulering van het grondwaterpeil en drainage als een spons kan werken om het water vast te houden en daarmee uitdroging en verzakkingen worden voorkomen. Tenslotte gaf senior adviseur Natuur van RWS Toine Morel aan hoe een goede biodiverse berm kan bijdragen aan de waterbalans om erosie van de berm door uitdroging en bermbranden door hitte te beperken.

 

Vervolgens gingen de 36 deelnemers uiteen in 2 verdiepingsrondes over 6 deelvragen waarbij de ideeën en suggesties werden opgetekend via een digitaal whiteboard. Conclusie is dat de klimaat verandering impact heeft op de wegen en bermen en dat er kansen zijn om deze klimaatrobuust vorm te geven, in te richten en te onderhouden (schoonmaken van ZOAB, riolering, vaker bermmaaien). Uiteindelijk gaat het om het instandhouden van de weginfrastructuur en het borgen van de verkeersveiligheid van weggebruikers. Daarvoor is nader onderzoek nodig om de kennis van de impact van klimaatverandering op het wegontwerp en berminrichting in samenhang verder tot ontwikkeling te brengen. Hiervoor vormen de resultaten van dit focuscafé al een goede basis voor een onderzoeksagenda.

De sessie is opgenomen, via deze link kun je video van de presentaties van de gastsprekers terugkijken. De powerpoint presentaties zijn in te zien met onderstaande linkjes:

KNMI Klimaatsignaal '21 - Bernadet Overbeek, KNMI

Impact op wegen - Kees van Muiswinkel, RWS

Hemelwaterafvoer van wegen - Wim Courage, TNO

Waterbalans in de berm - Tristan Bergsma, RWS

De kracht van de natuur in de berm - Toine Morel, RWS

 

Hieronder is tevens het opgehaalde resultaat van het digitaal whiteboard (Miro) in te zien:

Miro - VIO Focuscafé Klimaatrobuust Infraontwerp