Nieuws

Dinsdag middag - 8 maart 2022 Focuscafé “Klimaatrobuust infraontwerp”(digitaal)

Alex van Loon
03 februari 2022
Focuscafés

In het kader van toekomstgericht infraontwerp bespreekt VIO via dit Focuscafé de invloed van het klimaat op het infraontwerp. Vanwege de coronabeperkingen hebben we besloten deze bijeenkomst digitaal te houden.

Welke klimaatveranderingen komen op ons af en wat is daarvan de impact op de infra van nu en de toekomst? In samenwerking met Rijkswaterstaat praat het KNMI ons bij over toename extreme regenbuien, langere droogteperiodes en hetere zomers. TNO geeft de impact aan op de hemelwaterafvoer. Hoe kunnen we onze wegen en bermen klimaatrobuust inrichten, bermbranden door hitte en verzakkingen door droogte voorkomen? Dat zijn de issues waarover we met elkaar in gesprek gaan. Doe je mee?

Op dinsdagmiddag 8 maart 2022 vindt dit focuscafé digitaal plaats vanaf 13:00 uur, het exacte programma volgt nog. Aanmelden kan via deze link. Je ontvangt direct een bevestiging en later gevolgd door het programma en een deelname link.

 

Mede namens het projectteam.

Alex van Loon, Marinda Hall (externe facilitator)