Nieuws

VIO Adviesraad

Otto Schepers
10 december 2021
Algemeen

In november is de Adviesraad bijeen gekomen. Ze blikte terug op de afgelopen twee jaar en besprak de koers van de vereniging. De adviesraad ondersteunt de ingezette koers van de vereniging. Ze vraagt om verbreding naar de regionale stroomwegen en de multifunctionaliteit in de stedelijke omgeving om zo de breedte in het vakgebied te brengen en het vakgebied maatschappelijk relevant te houden. Tegelijkertijd vraagt ze wel om dat altijd vanuit het ontwerpperspectief te doen van de infra ontwerper. Dat is de onderscheidende kracht van VIO. Ze roept VIO op om het vak van de infra ontwerper te blijven ontwikkelen en het leuk, aantrekkelijk en relevant te houden en daarover ook met studenten in gesprek te gaan. Daarnaast roep ze VIO op om de onderzoeksbehoeften te blijven signaleren en selectief de écht heikele thema’s in een eerste stap samen met de leden te verkennen.

Een mooie uitdagende actieagenda voor de komende jaren waar we als bestuur samen met de themagroepen en de leden onze schouders onder gaan zetten. Wil je daar ook een rol in spelen? Meld je dan vooral even bij het bestuur of in je themagroep!