Nieuws

VIO-kennisgroep 03-11-2021

Alex van Loon
17 november 2021
Kennis

Woensdag 3 november vond er weer een VIO-Kennisgroep plaats, dit keer fysiek bij CROW te Utrecht. Het deed de 13 aanwezigen goed elkaar weer in levende lijve te zien en te spreken, zeker met de nieuwe leden was het fijn om nader kennis mee te maken.

Inhoudelijk hebben we enkele pittige discussies gevoerd over de uitgangspunten voor de update van het Handboek Wegontwerp, de kennisgroep vormt hiervoor een klankbordgroep. En de kennisgroep gaat aan de slag met wegontwerpbegrippen via de website www.begrippenxl.nl/nl/ onder het nieuwe kopje “infraontwerp”.

Verder heeft Alex een korte update gegeven over de komende focuscafés (inmiddels uitgesteld vanwege corona) en heeft hij het Wegbeeld van de Toekomst toegelicht. Dit concept komt voor uit het VIO-focuscafé Duurzaamheid/circulariteit dat vorig jaar via enkele digitale en een fysieke sessie heeft plaatsgevonden. RWS heeft op basis hiervan 3 scenario’s ontwikkeld: ongewijzigd beleidcirculaire aanpak en een lege berm is een veilige berm. In dit laatste scenarios worden alle kansen ten aanzien van smart mobility, duurzaamheid, circulariteit, klimaatrobuust en biodiversiteit benut. Een internetartikel hierover is al in de maak, de presentatie is bijgevoegd bij het verslag dat weer op de website is geplaatst.

Lege berm 2050

Tenslotte heeft Alex van Loon na 7 actieve jaren de voorzitterhamer symbolisch overgedragen aan zijn RWS-collega Jan de Wijs, Alex blijft voorlopig nog wel meedraaien voor een soepele overdracht.