Focuscafés werken door!

Focuscafés werken door!

Alex van Loon
20 maart 2021
AlgemeenFocuscafés

Vorig jaar hebben we samen met Rijkswaterstaat twee Focuscafés georganiseerd: Wegbeeld van de Toekomst en Stedelijk Infra Ontwerp. De verslagen hiervan vind je terug op onze website. Het “Wegbeeld van de Toekomst” is vervolgens uitgewerkt in drie toekomstbeelden van de snelweg voor het jaar 2050: ongewijzigd beleid, de circulaire aanpak en de lege berm. Deze drie scenario’s zijn met betrokken VIO-leden en RWS-ers besproken en aangevuld. De resultaten zijn door het management van Rijkswaterstaat enthousiast ontvangen. RWS gaat met de VIO verder aan de slag om deze beelden te vertalen in ontwikkelstappen. Ook het Focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp krijgt een vervolg: VIO-leden worden binnenkort dor RWS uitgenodigd voor een aantal ontwerpsessies om het toekomstperspectief van het hoofdwegennet in stedelijke gebieden vorm te geven.

Voor dit jaar hebben we weer twee nieuwe Focuscafés in de planning, qua vorm nog even afhankelijk van de mogelijke versoepelingen. Het ene Focuscafé is “Vervanging en Renovatie”: hoe kunnen we in het kader van deze opgave de kansen benutten om de weg veilig, slim, duurzaam en toekomstbestendig in te richten. Het andere Focuscafé gaat over de “Fietsinfrastructuur van de toekomst”: hoe kunnen we het toenemend fietsgebruik het beste faciliteren via een veilig en slim infra ontwerp.

Eventuele suggesties zijn welkom via het VIO-mailadres.