Nieuws

Afstudeeronderzoek ‘Ontvlechtingsprincipes op autosnelwegen’

Etienne Muijtjens
18 maart 2021
AlgemeenKennis

Afgelopen zomer is Etienne Muijtjens aan de Breda University of Applied Sciences (BUAS) afgestudeerd op het onderwerp hoofd- en parallelbaansystemen op autosnelwegen. Het onderzoek komt voort uit een lijst met onderwerpen die door de leden van VIO zijn aangedragen als interessante onderzoeksthema’s. Het onderzoek getiteld ‘Ontvlechtingsprincipes op autosnelwegen, onderzoek naar bestaande en innovatieve ontvlechtingsvormen’ geeft inzicht in de ontvlechtingsvormen die in Nederland en het buitenland worden toegepast. Twee innovatieve vormen voor ontvlechting zijn beschouwd en de voor- en nadelen van verschillende vormen zijn in kaart gebracht. Hierbij heeft Etienne onder meer gebruik gemaakt van het microsimulatie pakket Fosim.

Het onderzoek laat zien dat met de innovatieve vormen, een variant met doorsteken tussen de hoofd- en parallelbanen en een variant met zogenaamde ‘zachte ontvlechting’, de nadelen van de traditionele varianten op het gebied van flexibiliteit en bewegwijzering, weggenomen kunnen worden.

Het onderzoek biedt interessante inzichten voor de wegontwerper en verkeerskundige die te maken krijgt met ontwerpen van een hoofd- en parallelstructuur op autosnelwegen. De rapportage is te downloaden vanaf de website van VIO.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Etienne Muijtjens (info@etiennemuijtjens.nl).