Terugblik Focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp

Terugblik Focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp

Alex van loon
06 november 2020
Focuscafés

Op donderdagmiddag 5 november vond het VIO-focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp plaats. In verband met corona werd deze bijeenkomst digitaal georganiseerd via teams. Vier sprekers uit het VIO-ledenbestand gaven hun visie over stedelijke ontwikkelingen en mobiliteit, en de nieuwe opgaven voor het stedelijk infra ontwerp.

Lector Urban Intelligence Paul van de Coevering van de BUas ziet kansen om de leefbaarheid van de stad te vergroten door het downsizen van stedelijke infrastructuur en mobiliteitsoplossingen zoals hubs te creëren aan de rand van de stad, die goed moeten aansluiten aan de verplaatsingsbehoefte van en naar de stad. Daarop speelde RWS topadviseur Erik Verroen in welke rol het hoofdwegennet rond daarbij kan spelen en welke kansen en opgaven er liggen voor een redesign van de snelwegen rond steden. Erik nodigde daarbij de VIO-leden om zich aan te melden voor de ontwerpateliers (kan via de VIO). Voor het verkeer in de stad lichte ANWB specialist Stefan Westerman toe, hoe door middel van identificatie van verblijfsgebieden, voertuigfamilies en verplaatsingsnetwerken, uitgangspunten voor het stedelijk infra ontwerp kan worden geformuleerd. Tenslotte gaf Hillie Talens van CROW welke ontwikkelingen van invloed zijn op de ontwerprichtlijnen en kennisproducten van CROW. Opgemerkt werd dat de invoering van de algemene snelheidslimiet van 30 km/u binnen de bebouwde kom nieuw licht zal werpen op het stedelijk infra ontwerp.

Kijk hier de presentaties terug: Presentaties Focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp 

 

Hierbij tevens de links naar de powerpoint presentaties:

1. Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit - Paul van de Coevering (BUas)

2. Ontwerp hoofdwegennet rond steden - Erik Verroen (Rijkswaterstaat)

3. Nieuwe kijk op ontwerpen in de stad - Stefan Westerman (ANWB)

4. Nieuwe stedelijke ontwerprichtlijnen ASVV - Hillie Talens (CROW)