Uitwisseling Civil3D ontwerpdata

Uitwisseling Civil3D ontwerpdata

Jaap de Boer
20 oktober 2020
Proces

Rijkswaterstaat PPO heeft de Vereniging Infra Ontwerp (VIO) benaderd om met de themagroep Proces een rol te spelen in het beter afstemmen van de uitwisseling van Civil3D ontwerpdata tussen alle partijen die betrokken zijn in het ontwerpen en realiseren van infrastructuur projecten. Het VIO heeft hiertoe de Autodesk gebruikersgroep ‘Civil Infra Benelux’ (CIB) benaderd voor verdere betrokkenheid. CIB onderkent het probleem en wil graag een bijdrage leveren om het proces van gegevensuitwisseling met Civl3D verder te optimaliseren en landelijk te standaardiseren.

Probleemstelling

Het CIB faciliteert in samenwerking met Autodesk een zgn. Country Kit. Hierin zit onder meer een bibliotheek met Assemblies en een Template met bijbehorende CodeSetStyle en Stijlen die er toe bijdragen om volgens de landelijke ontwerprichtlijnen te kunnen werken. Ondanks dat deze niet geheel up-to-date is, is met name de structuur en opbouw niet eenduidig qua proces en naamgeving waardoor na uitwisseling van ontwerpdata gegevens niet goed geïnterpreteerd worden c.q. niet hergebruikt kunnen worden. VIO en CIB wensen daarom een werkgroep te formeren om enerzijds landelijk eenduidige afspraken te maken rondom het proces en naamgeving van 3D objecten, modellen, assemblies, etc. en anderzijds een update door te voeren van de betreffende onderdelen zodat deze voldoen aan de betreffende naamgeving en de laatste ontwerprichtlijn.

Erkent u, uw collega’s en/of uw organisatie deze problematiek ook. Wil jij een bijdrage leveren in een gezamenlijke VIO/CIB werkgroep om samen tot het proces van gegevensuitwisseling met Civl3D verder te optimaliseren en landelijk te standaardiseren? Vul dan nu bijgaan formulier in: https://www.civilinfrabnl.nl/index.php?Itemid=240