Nieuws

VIO-focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp: nu aanmelden!

Alex van Loon
16 oktober 2020
Focuscafés

In 2019 hebben we via een LEF-sessie het infraontwerp van de toekomst verkend aan de hand van 7 thema’s die we de komende jaren via focuscafés verder gaan uitwerken. Vanuit de deelnemers was er grote belangstelling voor verbreding van de ontwerpkennis van de hoofdinfrastructuur naar de stedelijke infrastructuur. Graag nodigen we je uit voor de deelname aan het 2e focuscafé: ‘Stedelijk Infra Ontwerp’. Vanwege corona hebben zal deze bijeenkomst uitsluitend digitaal plaatsvinden. We hebben vier VIO-leden bereid gevonden om ons mee te nemen in stedelijke ontwikkelingen en mobiliteit, de nieuwe rol van het hoofdwegennet rond de stad, een nieuwe kijk van verkeer in de stad en het vernieuwen van stedelijke ontwerprichtlijnen. Uiteraard is er tijdens het focuscafé ruimte voor vragen en discussie.

 

Programma:

- Opening en welkomswoord

- Presentaties:

      1.  Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit - Paul van de Coevering (BUas)

      2.  Ontwerp hoofdwegennet rond steden - Erik Verroen (Rijkswaterstaat)

      3. Nieuwe kijk op ontwerpen in de stad - Stefan Westerman (ANWB)

      4.  Nieuwe stedelijke ontwerprichtlijnen ASVV - Hillie Talens (CROW)

- Afsluiting.

 

Het focuscafé zal plaatsvinden op donderdagmiddag 5 november van 13:30 tot 16:30 uur, noteer alvast in je agenda!

Je kunt je direct aanmelden via deze link. Na aanmelding ontvang je een deelnamebevestiging, later gevolgd door een deelname link.