Nieuws

Update Kader Wegontwerpproces

Jaap de Boer
14 oktober 2019
Proces

Vorig jaar heeft VIO samen  met Rijkswaterstaat gewerkt aan de kennisposter wegontwerpproces met een achtergronddocument

Deze heeft de basis gevormd voor een update in het kader wegontwerpproces van Rijkswaterstaat die ook invulling geeft aan het wegontwerpproces in de realisatiefase: het VO, DO en UO.

Om vanuit Rijkswatertaat invulling te geven aan de betreffende wegontwerpproducten zijn er met de relevante disciplines interviews geweest. Dit heeft gezorgd voor een nog integralere invulling van het kader. Er is  extra aandacht gegeven aan het iteratieve karakter van het wegontwerpproces, zowel intern wegontwerp, als extern met andere (ruimtelijke) disciplines. Een goed ruimtelijk ontwerp vraagt een goede onderlinge afstemming op de juiste detailniveau’s. Het kader geeft daar handvaten voor.

Daarnaast is er samen met het programma Vervanging en Renovatie een hoofdstuk geschreven waarin het wegontwerpproces geplaats is binnen Vervanging en Renovatie. Een belangrijk aandachtspunt is dat er voorafgaand aan de planfase van Vervanging en Renovatie een goede analyse wordt uitgevoerd op het bestaande areaal: is er vanuit het wegontwerp aanleiding om wijzigingen door te voeren? Dit vraagt om expliciete vastlegging van keuzes ten aanzien van al dan niet 1 op 1 vervangen van areaal.

Tenslotte bereid het “kader wegontwerpproces 2.0” voor op wijzigingen in het “kader verkeersveiligheid 3.0” en de “voortoets 2.0”.

Het Kader Wegontwerpproces 2.0 is terug te vinden op de website van Rijkswaterstaat