Nieuws

Verslag VIO symposium Wegontwerp

03 december 2018
AlgemeenInnovatieKennis

Dat de wereld van infra ontwerp dynamisch is, bleek afgelopen 18 september wel weer. Toen bundelden de VIO kennisgroepen Kennis en Onderzoek & Innovatie hun krachten samen met die van de Automotive Campus in Helmond en organiseerden een symposium met als thema “Van Onderzoek naar praktijk”. Op het programma stonden bijdragen over typische wegontwerp-onderwerpen als Samenvoegen/Invoegen, de Inrichting van bermen en bogen, rijstrookwisselingen en de invloed van zelfrijdende voertuigen op het ontwerp. Behalve presentaties in parallelsessies vonden ook posterpresentaties plaats en was er de mogelijkheid om de Innovatiecentrale van RWS te bezoeken.

De dag werd geopend door de VIO-thematrekkers Alex van Loon en Patrick Broeren waarbij verteld werd dat dit symposium tevens een test is voor het internationale symposium ISHGD dat de VIO eind juni 2020 in Amsterdam organiseert, iedereen was dus “proefkonijn”. Vervolgens nam Jan Wouters, directeur van de AutomotiveNL de aanwezigen mee in de trends in de automobielindustrie. Op zijn geheel eigen wijze nam hij de volle zaal mee langs toekomstvoorspellingen van lange tijd geleden, onderzoek van toen en nu, van autodelen tot brandstofcellen (let op deze laatste ontwikkeling!!). En of we, met de komst van zelfrijdende voertuigen, in de toekomst meer gaan autorijden of dat we door het steeds betere internet, omdat we alles virtueel gaan doen, juist minder kilometers gaan maken; de infrastructuur van de toekomst moet er klaar voor zijn.

Drie onderzoeken over tapersamenvoegingen en alternatieven gaven aan dat hoewel de beleving van de weggebruiker minder is (de manier van samenvoegen voelt bij veel weggebruikers als minder veilig) deze toch goed passen mits met voldoende lengte uitgevoerd. Voordeel hierbij is ook dat het vrachtverkeer minder van rijstrook hoeft te wisselen. Een inventarisatie van buitenlandse oplossingen voor samenvoegen toont aan dat daar, in tegenstelling tot Nederland, veel vaker wordt gekozen voor een afvallende rechter rijstrook. Of dit ook in Nederland zou nader moeten worden verkend. Willem Jan Gieszen (RWS) over het toepassen van tapers: “2x2 samenvoegen in combinatie met weinig ruimte doet ons vaak besluiten tot de taper-samenvoeging”. Jeroen Braaks (Heijmans) over veiligheid thv tapers: “De onderbouwing van veiligheid in het ontwerp blijft niet gemakkelijk. Ik voorzie een grote meerwaarde voor rijsimulatoren”. Erik Mansvelder (Sweco) over tapers: “Het is goed dat we inzichten mbt tapers herijken, omdat het onderliggende onderzoek al zo oud is”.

O.a. SWOV gaf een toelichting over de inrichting van bermen en bochten. Hun onderzoek toont aan dat de resultaten (tav veiligheid) van objectbeveiliging en obstakelvrije ruimte vergelijkbaar zijn. Na afloop van de discussie met de leden wordt dan ook geconcludeerd dat een combinatie van obstakelvrij inrichten en afscherming middels bijvoorbeeld geleiderail wenselijk is. “Er bestaat een groep die goed af is met obstakelvrije zones, bijvoorbeeld motorrijders. Dus de opgave is vooral om met de nieuwe inzichten niet alleen maar op geld te gaan sturen en objecten te beveiligen, maar juist de combinatie op te zoeken”.

Tussen de middag konden de deelnemers onder het genot van een heerlijke lunch informele posterpresentaties bijwonen onder andere over de DDI, complex wegontwerp, VR simulatie, zelfrijdend en wegontwerp. Tevens kon men de Innovatiecentrale bezoeken en de VR-fiets van de BUas (voorheen NHTV) uitproberen.

Bij de parallelsessie ‘s middags over weven onderzocht Aries van Beinum (TUDelft) waar we van rijstrook wisselen in weefvakken of in- en uitvoegingen. Dit blijken we massaal bij de eerste de beste mogelijkheid te doen. Het rijstrookwisselgedrag is niet in alle modellen op deze manier aanwezig en kan mbv dit onderzoek worden verbeterd. Steffen Briers en Niels Janssen (AWV) over rijstrookwisselgedrag: “Ik ben vandaag bevestigd in mijn mening dat het gebruik van handboeken uiterst nuttig is, maar dat dat niet zaligmakend is”.

De zelfrijdende auto en de plek op de weg (wel of niet een dedicated lane) was het laatste inhoudelijke onderdeel van de dag. Simulaties van platoonvorming van vrachtverkeer geven aan dat er onder sommige omstandigheden meer file kan ontstaan, terwijl er ook omstandigheden zijn waarbij de de capaciteit juist stijgt. Toekomstig onderzoek, met verkeersmodellen die beter met platoonvorming van vrachtverkeer kunnen omgaan moeten antwoord gaan geven op de vele vragen die er nu leven. In de afsluiting riep VIO voorzitter Otto Schepers alle leden op om goed de call for papers voor het ISHGD in 2020 in de gaten te houden. Dit mondiale congres over wegontwerp wordt in Amsterdam georganiseerd en biedt een unieke kans voor VIO leden om hun kennis op een groot platform te presenteren. Ook trok Schepers de conclusie dat de drie ontwikkelpunten van VIO (verbreden naar stad en provincie, verdiepen van kennis en inzet van leden) op deze dag goed naar voren zijn gekomen. We kijken met een goed gevoel terug op de dag.

Jeroen Tishauser (VolkerInfra) : “Ik vond het heerlijk om weer eens een hele dag inhoudelijk (“nerderig”) bezig te zijn geweest.” Dit verslag behandelt niet alle presentaties of onderzoeken die deze dag zijn gepresenteerd. Een volledig overzicht van de gehouden presentaties vindt u hier.

Foto's - bekijken

Presentaties - download