Eerdere activiteiten

VIO dag 2019

Geslaagde VIO dag 2019 waar de Infra ontwerpers van Nederland en Vlaanderen zich samen met beheerders en beleidsmakers bogen over de impact van Smart Mobility op het infra ontwerp. Met inspirerende keynotes van Kenan Aksular en Melle Vroom. En een prikkelend panel met Lindy Molenkamp, Kristof Rombaut en Ferry Smith. Met verdiepende themasessies proces, onderzoek & innovatie, kennis en onderwijs. Een bedrijvenmarkt met voorbeelden uit de praktijk van onze sponsoren. En de uitreiking van de afstudeerprijs en de aanstelling van drie ereleden.

De VIO afstudeerprijs gaat naar een duo: Martin Wiersum en Justin Reimink. De jury is van mening dat dit rapport over Voorrangspleinen buiten de bebouwde kom, dat op het snijvlak van verkeerskunde en infraontwerp ligt, duidelijk een nieuwe invalshoek biedt. De verkeerskundige evaluatie is expliciet gekoppeld aan degevolgen voor het wegontwerp van voorrangspleinen buiten de bebouwde kom; een interessante combinatie waarover nog maar weinig bekend is. De uitkomsten van het rapport hebben een meerwaarde voor de kennisleemte die op het moment van toepassing is op dit gebied. De kans is aanwezig dat het CROW de onderzoeken in deze scriptie meeneemt bij het opstellen van nieuwe richtlijnen. Martin en Justin; gefeliciteerd.

Tijdens de dag was er ook een grote verrassing voor een drietal leden van VIO welke een grote bijdrage aan de vereniging hebben geleverd en nog steeds leveren. Bert Kuipers, John Boender en Manu Diependaele werden benoemd tot ere-leden van de vereniging en uitgenodigd om nog lange tijd aktief te blijven.

Enkele conclusies na deze dag: wegontwerpers; kom uit je silo en werk samen met ruimtelijke ordening, beheerders, automotive; laat het niet over je heen komen en stel beleidsmatige voorwaarden; ga snel aan de slag met de uitdagingen in de stad; blijf kritisch, pas niet hals over kop het ontwerp aan; werk aan de digital twin van de weg.

Dank aan alle sprekers, leden, sponsoren en vrijwilligers voor hun bijdrage aan deze geslaagde dag!