Eerdere activiteiten

ALV 2022

Op 6 april hielden we onze Algemene Ledenvergadering. We waren daarvoor te gast bij Blankenburgverbinding in Vlaardingen. Tijdens de ALV blikten we terug op een aantal geslaagde evenementen in 2021, een positieve jaarrekening en een gezonde balans. We spraken over de reflecties van de Raad van advies en de aangescherpte koers van de VIO. Ook stonden we stil bij de benoeming van Jan de Wijs als nieuwe trekker van de themagroep Kennis.  Verder blikten we vooruit uit naar een actief 2022 waarin het ISHGD congres een hoogtepunt zal zijn.

Aansluitend aan de ALV kregen we een enthousiaste presentatie en een rondleiding over het project Blankenburgverbinding. We sloten de middag af met een gezellige borrel om weer even bij te praten met vakgenoten.

Tijdens de vergadering werden twee oproepen gedaan naar geïnteresseerde leden om bij te dragen aan de VIO:

  1. Er is vacature voor de trekker van de themagroep proces / ontwerpmanagement.
  2. Een oproep aan geïnteresseerden om een eventuele VIO dag in het najaar te organiseren.

Heb je interesse? Neem dan contact op met het bestuur of met je themagroeptrekker.

Het verslag van de ALV, inclusief presentatie en het financieel verslag zijn te downloaden met je MijnVIO account.