LEF-dag

Voor het aanmelden dient u een login van de website te hebben. Deze heeft u ontvangen als lid van VIO. Heeft u deze nog niet of wilt u deze aanvragen als lid, vul dan uw gegevens in via dit formulier

LEF sessie 2019

 

Welke impacts hebben Smart Mobility en zelfrijdende auto’s, klimaat en duurzaamheid, stedelijke mobiliteit en fiets op het infraontwerp van de toekomst? Welke kansen bieden de grote vervanging- en renovatieopgave en de stedelijke ontwikkelingen?

Rijkwaterstaat nodigt alle VIO-leden uit om samen de koers uit te zetten naar een toekomstbestendig infraontwerp. 
 
Op deze dag praat je mee over de trends en ontwikkelingen die impact hebben op de hoofd- en stedelijke infrastructuur. En gaan we samen aan de slag hoe de VIO en haar leden hierop kan inspelen. We nemen hiervoor een hele dag de tijd in het LEF Future Center onder begeleiding van een team facilitators. Ja inderdaad een hele dag inclusief een verrassend goed einde!
 
Met de experts in gesprek
Experts vanuit de geledingen van de VIO-leden geven hun visie op de ontwikkelingen en uitdagingen op het vakgebied van infraontwerp. Je gaat met de experts in gesprek over welke ontwerpopgaven jij ziet en mogen die dag niet ontbreken. Waar zitten de vragen, de omissies, de uitdagingen?
 
Samen koers bepalen 
Welke opgaven en keuzes moeten we maken? En wat betekent dit voor de agenda en organisatie van de VIO en haar leden? Dat is de centrale vraag van deze dag. Deze dag kiezen we de focus en bepalen we de koers waar we als VIO de komende jaren aan gaan werken.

nu al aanmelden!
Aarzel niet en noteer dinsdag 25 september in je agenda en meld je direct aan want we verwachten een hoge opkomst met extra gasten en er is beperkt plek.