Eerdere activiteiten

ALV 2023

Op 16 maart hielden we onze Algemene Ledenvergadering. We waren daarvoor te gast bij de Rijnlandroute in Leiden. Tijdens de ALV blikten we terug op een aantal geslaagde evenementen in 2022, een positieve jaarrekening en een gezonde balans. We spraken over de reflecties van de Raad van advies en de aangescherpte koers van de VIO. Ook stonden we stil bij de benoeming van René Hoogerwerf als nieuw bestuurslid en het afscheid van Patrick Broeren en Alex van Loon als aftredende bestuursleden. Verder blikten we vooruit uit naar een actief 2023 waarin we in het najaar een VIO-dag organiseren en de mogelijkheden voor een kennis-symposium onderzoeken.

 

Aansluitend aan de ALV kregen we een enthousiaste presentatie en een rondleiding over het project Rijnlandroute. We sloten de middag af met een gezellige borrel om weer even bij te praten met vakgenoten.

Tijdens de vergadering werden de nodige oproepen gedaan naar geïnteresseerde leden om bij te dragen aan de VIO:

  1. Er is vacature voor de trekker van de themagroep Proces / ontwerpmanagement.

  2. Er is vacature voor de trekker van de themagroep Onderzoek en Innovatie.

  3. Een oproep aan geïnteresseerden om de VIO dag in het najaar te organiseren.

Heb je interesse? Neem dan contact op met het bestuur of met je themagroeptrekker.

Het verslag van de ALV, inclusief presentatie en het financieel verslag zijn te downloaden met je MijnVIO account.