Proces

  • situeren/expliciteren van wegontwerpprocessen in relatie tot complementaire ontwerpprocessen en externe beheersprocessen
  • verzamelen, vergelijken, beoordelen, afstemmen en delen van best-practices m.b.t. SE en BIM
  • identificeren en oplossen van knelpunten bij de informatieuitwisseling OG<>ON 
  • draaischijf van kennis en informatie voor aanverwante organisaties en marktpartijen

Spreekt dit aan?

Themaleider Jaap de Boer - Infranea | @ jaap.deboer@infranea.eu

Deze themagroep richt zich op alle ontwerpprocessen die direct of indirect verband houden met het produceren van (weg)ontwerpproducten gedurende de hele levenscyclus van een infraproject. Ons doel is het verbeteren van de kennis over, en de toepassing van, effectieve processen, met bijbehorende methodes en tools, met als doel de kwaliteit van de (weg)ontwerpprocessen. Het thema (weg)ontwerp kan men in alle projecten beschouwen op 3 niveaus, het eigenlijke wegontwerpproces, de integratie van alle complementaire ontwerpprocessen en de relatie tot externe beheerprocessen.