Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

VIO Themagroep Proces stelt nieuwe ambitie: Oprichting Werkgroep Wegontwerpproces

op .

Na de succesvolle introductie van de Kennisposter 'Raakvlak Wegen - Kunstwerken' initieert de Themagroep Proces een nieuw initiatief. Aangezien de kerncompetentie van de VIO-leden draait rond het ontwerpen van wegeninfrastructuur, lijkt het logisch om nu het eigenlijke wegontwerpproces onder de loep te nemen. Waar de eerste Kennisposter gericht was op één deelaspect, stellen we nu dus als ambitie om het gehele ontwerpproces, top-down, in kaart te brengen. Dit is een ambitieuze doelstelling, VIO waardig, die haalbaar is mits we de kennis, inzichten en ervaringen van de VIO leden op tafel krijgen.

De kick-off van dit initiatief doen we samen op de volgende Studiedag van de Themagroep Proces, op 16 maart in Perron 3 te Rosmalen. Als opwarming luisteren we eerst naar een boeiende inleiding over Lean Design Management in de bouw, door de heer Dirk Dorr, Consultant bij Arpa Training en Consultancy BV. Het zal een interactieve presentatie worden (dus zeker geen éénrichtingsverkeer​) waarbij interactie met de aanwezigen via vraagstellingen en kleine workshops centraal staat.

Het is immers niet ons doel om enkel het huidige ontwerpproces te beschrijven, maar om ook meteen te bespreken waar en hoe we dit proces kunnen verbeteren. Tijdens de workshop gaan we in groepjes aan de slag om de doelen en contouren van dit project te bepalen. De heer Dorr zal aanwezig blijven bij het opstarten van de werkgroep Wegontwerpproces om te zien of hij dit kan ondersteunen vanuit de Lean filosofie.

We sluiten af met een oproep tot deelname aan de Werkgroep Wegontwerpproces, die we vervolgens, tijdens de borrel, boven de doopvont houden.

Schrijf u direct in via deze link. Daarbij kunt u ook opgeven of u bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zult zijn.