Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Winnaar VIO Afstudeerprijs

op .

Tijdens de Themamiddag Onderwijs is voor de tweede keer de VIO afstudeerprijs uitgereikt.

De voorzitter van de jury, René Walhout, gaf een korte toelichting op de afweging. Dit jaar is bijzondere aandacht geschonken aan of het afstudeerrapport kan worden gezien als een bijdrage aan elementen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de wegontwerper van de toekomst én als een allround rapport van een ontwerper van de toekomst (van verkeerskundige probleemstelling tot ontwerpvisualisatie). De verschillen tussen de insteek van de Hogescholen (brede beschouwing van een ontwerpopgave) en de TU (diepgaand wetenschappelijk onderzoek op facetten) maakte een goede vergelijking lastig.

Jim van Hoeckel heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de gevolgen van in-car netwerkmanagement op routekeuzegedrag, en de prestatie/feitelijke capaciteit van het wegennet. De jury was onder de indruk hiervan. Als er vanuit dit theoretische model een link was gelegd met bestaande kaders (CIA, ROA) met daarin een stukje gerelateerd ontwerp, dan had dit rapport zeker gewonnen. Gezien de focus van de jury op een allround rapport is Jim nu niet de winnaar, maar krijgt zijn afstudeerrapport wel een eervolle vermelding omdat dit rapport het beste anticipeert op de vragen die een wegontwerper van de toekomst zich moet stellen over capaciteiten en netwerkprestatie.

De rapporten van Jonathan Ogilvie en Berkan Ceylan behandelen allebei een allround ontwerpopgave opgebouwd vanuit een verkeerskundige probleemanalyse. Ze hebben allebei varianten afgewogen met een dynamisch model. Vervolgens hebben ze een ontwerp gemaakt van de beste variant. Natuurlijk zijn er ook verschillen: Jonathan heeft de monetarisering van emissiewaarden toegevoegd aan zijn variantafweging en Berkan heeft een nieuw ontwerp als de SPUI gebruikt in zijn ontwerp.

Uiteindelijk heeft de jury gekozen voor het rapport van Berkan Ceylan, waarbij vooral het gebruik van nieuwe ontwerpelementen en de mate waarin het ontwerp is uitgewerkt de doorslag hebben gegeven.

Namens alle VIO leden feliciteren we Berkan van harte met zijn prijs!