Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Themagroep Onderwijs - ontwikkelingen 2015

op .

De themagroep Onderwijs van de Vereniging Infra Ontwerp had zich voor 2015 de volgende doelstellingen opgelegd:

 • Bekendheid VIO vergroten
 • Draagvlak voor lesprogramma creëren
 • Starten met afstudeerprijs

De themagroep heeft docenten van onderwijsinstellingen benaderd om de bekendheid van de VIO te vergroten het bestaande lesprogramma te inventariseren. Deze contactmomenten zijn direct aangegrepen om leden voor de themagroep werven en de VIO afstudeerprijs aan te kondigen. Dit heeft geleid tot een verdubbeling van de themagroep. Er bleek uit de contacten met docenten dat er geen behoefte is aan een nieuw lesprogramma, daarom zijn op de studiebijeenkomst een lezing en discussiegroepen gehouden om te achterhalen waar dan wel behoefte aan is. Hieruit zal volgen waarop de themagroep zich de komende jaren gaat richten.

De VIO afstudeerprijs is inmiddels voor het eerst uitgereikt.

De themagroep
De themagroep komt regelmatig bij elkaar en is sinds de oprichting gegroeid van 5 naar 10 leden. De mix van docenten en professionals uit het bedrijfsleven zorgt voor een dynamische sfeer in de themagroep.

Studiebijeenkomst
Op 24 september vond de eerste studiebijeenkomst van de themagroep onderwijs plaats in Utrecht. De aanwezigen hebben zich die middag bezig gehouden met het spannende BIM-spel en enerverende discussiegroepen. De ca. 40 deelnemers hebben een leerzame middag gehad en de themagroep kunnen voorzien van input voor de nabije toekomst.

Afstudeerprijs
Jaarlijks zal de VIO een afstudeerprijs uitreiken. Afgelopen september werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt. Er waren zes inschrijvingen, uit zowel Vlaanderen als Nederland. De winnaar van de VIO afstudeerprijs 2015 is Benjamin van der Velden met zijn afstudeerwerk: “Verkeerskundige afwegingen bij ontvlechting op autosnelwegen”.