Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Waar staat de themagroep Kennis nu?

op .

Uit een korte enquête onder de leden blijkt dat de themamiddag Kennis 2015 in LEF als (zeer) positief werd ervaren e er zijn suggesties gedaan voor vervolg. Het bleek te vroeg om iets over de nieuwe ontwerprichtlijnen te kunnen zeggen, wel zijn de eerste opmerkingen over met name de nieuwe ROA gemeld. De themagroep heeft zelf de nieuwe ROA ook onder de loep genomen en de eerste opmerkingen gedeeld met de dossierhouder van RWS. Het is de bedoeling dat de reactie van RWS op de VIO-site kan worden geplaatst. Overigens kan iedereen via de VIO, CROW of RWS vragen stellen of feedback geven over de nieuwe richtlijnen, over de afhandeling hiervan zijn tussen de betreffende organisaties afspraken gemaakt. Ook heeft de themagroep zich opgeworpen om als klankbordgroep te fungeren voor het ontwikkelen en toetsen van nieuwe of herziene ontwerprichtlijnen.

Verder is de themagroep bezig met het voorbereiden van de themamiddag Kennis op 16 juni 2016 net als vorig jaar bij RWS in het LEF Future Center. De samenwerking tussen opdrachtnemers, opstellers van richtlijnen en gebruikers van ontwerprichtlijnen, staat hierbij centraal. Dit willen we doen aan de hand van een aantal dilemma’s die spelen bij de toepassing van richtlijnen zoals bij afwijkingen en de afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Tenslotte verzorgen we 14 april tijdens de VIOdag een parallelsessie over de nieuwe ROA richtlijn Veilige Inrichting van Bermen met medewerking van o.a. Huib Kwint (RWS) en Peter Willacy (BermBeveiliging NL). Voor deze gelegenheid heeft VIO toestemming gekregen om deze nieuwe richtlijn op haar site te plaatsen. Deze richtlijn kunt u hier downloaden. Begin oktober 2015 is deze door het Bestuur van Rijkswaterstaat vastgesteld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het herstellen van wat redactionele ongerechtigheden en waar nodig het verduidelijken van teksten. Deze update zal in de RWS-huisstijl verschijnen.