Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

VIO themagroep Kennis 9 mei 2017

op .

Monitoring (nieuwe) richtlijnen
In het kader van monitoring van (nieuwe) richtlijnen schoven RWS dossierhouders bermbermbeveiliging Huib Kwint en Tim Olsthoorn om in gesprek te gaan over de nieuwe ROA richtlijn Veilige Inrichting van Bermen (VIB). Daarbij kwamen aan de orde: obstakelvrije zone, beginpunten van geleiderailconstructies, afscherming op kunstwerken en grondwal tussen twee rijbanen. Verder is het al dan niet toepassen van bergingszone en vluchtruimte verplaatst naar de ROA2014. De themagroep bepleit RWS om de ROA2014 en ROA VIB goed op elkaar af te stemmen en zal een voorzet doen voor een stroomdiagram voor het maken van afwegingen ten aanzien van de berminrichting. Tenslotte wordt gemeld dat Maaikel Koenis Huib Kwint opvolgt die per 1 juli met pensioen gaat.

Themamiddag Kennis en Onderzoek/Innovatie
Human Factors en wegontwerp is het thema voor de gecombineerde themamiddag Kennis en Onderzoek/Innovatie op 21 september in LEF Future center bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Daarbij zullen de HF-deskundigen van RWS participeren. Er worden 4 parallelle workshops gehouden met de volgende cases:

 • Complexe verkeerssituaties (bv A9 Gaasperdammerweg, Zuidelijke Ringweg Groningen)
 • Samenvoeging met tapers of afvallende rijstroken (bv A4/A12 oost, A2/A59 afrit Rosmalen)
 • Wegfasering en werkvak (ntb)
 • Ingewikkelde aansluiting (double diamant interchange A2/NRU, A59/N261 Waalwijk)

Er worden vooralsnog dus 2 cases uitgewerkt voor de workshops, de 2e is dus reserve of als er nog tijd is voor een 2e case. Tijdens de LEF-sessie worden ook de kennisvragen ten aanzien van Human Factors verzameld.

Samenwerking themagroep Kennis en Onderzoek/Innovatie
De themagroep pleit voor goede afstemming, integratie van de twee themagroepen heeft als risico dat de groep en de agenda te groot waardoor deelnemers afhaken.