Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Vragenlijst onderzoek en innovatie VIO

op .

De Vereniging voor Infrastructuur Ontwerp (VIO) brengt stakeholders uit Nederland en België bij elkaar die actief zijn in het domein van infrastructuurontwerp of -realisatie, zoals overheden, bouwbedrijven, adviesbureaus, kennisinstellingen, universiteiten, hogescholen, enzovoort. Door middel van 4 themagroepen komen de leden met elkaar in contact om kennis uit te wisselen, te netwerken en actief bij te dragen tot het professionaliseren en aantrekkelijker maken van het vakgebied van infrastructuurontwerp.

Concreet heeft de themagroep ‘onderzoek en innovatie’ zich als doel gesteld om de kennis over de achtergronden en principes van het ontwerp van weginfrastructuur te verbeteren en uit te breiden. Via onderstaande vragenlijst willen we een eerste stap zetten door bij diverse organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het ontwerp of de realisatie van infrastructuur na te gaan in welke mate er binnen de organisatie vandaag reeds actief aan onderzoek of innovatie op dit terrein wordt gewerkt. In een latere fase willen we nagaan welke kennisleemtes er nog bestaan en op welke vlakken er dus bijkomend onderzoek of innovaties gewenst zijn.

Wij vragen daarom uw medewerking voor het invullen van deze korte enquête (max. 8-10 min), graag tegen vrijdag 4 september.