Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Verslag themagroep bijeenkomst Onderzoek en Innovatie

op .

Op 17 november 2016 organiseerde de themagroep ‘onderzoek en innovatie’ haar tweede themadag. Er waren 32 aanwezigen. Locatie van afspraak was het districtskantoor van RWS bij Amsterdam Zuid-Oost. Op het programma stond een boeiende themadag bestaande uit een begeleide excursie aan het project A9 IXAS en de Gaasperdammertunnel, alsook een heuse ‘ontwerphackathon’.

Tijdens deze ontwerphackathon gingen 4 groepjes, samengesteld uit deelnemers met verschillende expertise (verkeerskundig, ontwerper, verkeerstechniek, BIM) aan de slag met als concreet doel de volledige reconstructie van de aansluiting Breukelen van de A2 op het onderliggende wegennet en de N401 en de directe omgeving met het station Breukelen en hotel Breukelen, met als uitgangspunt het jaar 2050 waar voertuigen volledig autonoom rijden.

Aan de hand van een startnota met situatieschets, uitgangspunten en doelstellingen werkte elk groepje een eigen oplossing op computer uit. Aan het einde van de dag presenteerde en motiveerde elk groepje haar oplossing aan alle deelnemers. Het was leerrijk en tegelijk interessant vast te stellen dat, afhankelijk van de assumpties gemaakt door elke groep, er toch vier erg verschillende ontwerpoplossingen werden voorgesteld. Hierna volgen enkele visualisaties van ontwerpoplossingen zoals ze door de diverse groepen werden gepresenteerd.

Een impressie van de dag kan via deze link worden 

De themagroep onderzoek en innovatie werkt momenteel aan een nota waarin alle resultaten van de ontwerphackathon worden verzameld. Deze zal binnenkort beschikbaar gesteld worden op de VIO website.