Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Verslag themabijeenkomst Onderzoek & Innovatie 16 september

op .

Evelien Polders van IMOB presenteerde het onderzoek dat IMOB uitvoert omtrent conflict- en gedragsobservatie in het verkeer m.b.v. camerabeelden. Verschillende afgeronde en lopende projecten werden toegelicht. Bijvoorbeeld, conflicten en gedrag van gemotoriseerd verkeer en overstekende fietsers op niet lichten-geregelde bypasses bij kruispunten, de impact van de vormgeving van dubbel-gebruik busbanen op gedrag en conflicten tussen bussen en fietsers, de effecten van de installatie van roodlichtnegatiecamera's op het stopgedrag van voertuigen in de dilemmazone bij kruispunten, etc.


Gerald Uittenbogerd gaf toelichting bij afgeronde en lopende onderzoeken waarbij Rijkswaterstaat betrokken is en die te maken hebben met geometrische aspecten van het wegontwerp. Zo kwamen onder meer enkele interessante studies aan bod over de comfortfactor in verkantingsovergangen, stopzichtlengtes, turbulentie- en weefvaklengtes, het ontbreken van vluchtstroken, de effecten van parallelinfrastructuren, etc.

Tot slot werd een bezoek gebracht aan het rijsimulatorlabo van het IMOB waar ieder lid zich ook even kon wagen aan een virtuele rit in de simulator.

Ook de resultaten van de online enquete over onderzoek en innovatie die tijdens de zomervakantie werd uitgestuurd werden voorgesteld. 27 organisaties (van diverse achtergrond: adviesbureaus, aannemers, overheid, kennisinstellingen, universiteit en hogescholen) vulden deze enquete in waarbij enkele interessante resultaten naar voren kwamen:

 • ruim 80% van de deelnemende organisaties doet op een of andere manier aan onderzoek of innovatie in het domein van (ontwerp van) infrastructuur; 
 • de meeste onderzoeken en innovaties situeren zich op het vlak van technologische ontwikkelingen (bijv. nieuwe verkeerstechnieken, voertuigtechnologieën, etc) en de impact daarvan op (ontwerp van) infrastructuur. Ook evaluatie van infrastructuur (ex-ante en ex-post) en human factors onderzoek scoren relatief hoog.
 • er bestaat echter bij slechts een minderheid van organisaties een uitgewerkte onderzoeks- of innovatiestrategie (onderzoek en innovatie blijken dus eerder kleinschalig en ad-hoc te gebeuren)
 • onderzoek wordt meestal uitgevoerd in een open innovatiemodel (i.e. in samenwerking met andere partijen)
 • ongeveer de helft van de organisaties financiert het onderzoek en innovatie vanuit eigen middelen van de organisatie. Bij de andere helft is er sprake van een combinatie van interne en externe middelen. Dit is eerder laag wetende dat er diverse publieke financieringskanalen bestaan waar onderzoeks- en innovatiesubsidies verkregen kunnen worden. Of dit te maken heeft met het onbekend zijn van deze kanalen is niet duidelijk.
 • hieraan gekoppeld blijkt dat slechts 20% van de organisaties een rol ziet voor VIO om hen te ondersteunen in de zoektocht naar onderzoeks- en innovatiesubsidies. Blijkbaar bestaat er dus geen grote nood om externe financiering voor onderzoek en innovatie te zoeken of zijn de organisaties voldoende bekend met deze kanalen maar verkiezen er geen gebruik van te maken;
 • De grootste rol die de organisaties weggelegd zien voor VIO zijn: netwerking (85%), het in kaart brengen van lopende of afgeronde onderzoeken (66%) en het actief communiceren over vernieuwend onderzoek (63%). Slechts 44% van de organisaties vindt het opstellen van een research & innovatie agenda i.s.m. de sector een meerwaarde. Dit punt dient verder besproken te worden in de themagroep aangezien dit formeel opgenomen is in de doelstellingen van onze themagroep.
  Vooral het netwerken en communiceren over onderzoek en innovaties worden dus als kerntaken gezien voor VIO door de organisaties.