Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Tweede overleg themagroep Onderzoek

op .

Op 3 juni kwamen de leden van de themagroep 'onderzoek en innovatie' voor een tweede maal samen. Tijdens deze bijeenkomst stelden enkele leden het onderzoek en innovaties voor die in hun organisatie momenteel lopen op het vlak van infrastructuurontwerp. Zo maakten we bijvoorbeeld kennis met de Oculus Rift om een heel nieuwe blik te krijgen op je infraontwerp, met de mogelijkheden van rijsimulatie om ontwerpkeuzes te beoordelen met doorsnee weggebruikers, of ook met een Bouw Informatie Management Software systeem dat de relatie ondersteunt tussen SE en 3D ontwerp. Tijdens volgende bijeenkomsten zullen ook nog andere leden hun onderzoek voorstellen.

Verder werd een concrete aanpak overlegd om de sector te bevragen omtrent afgelopen en/of lopend onderzoek en innovaties op het vlak van wegontwerp. Concreet werd een digitale vragenlijst ontworpen welke intussen werd verstuurd naar een hele reeks organisaties in het domein van infraontwerp. We verwachten de resultaten hiervan tegen begin september. Op de volgende bijeenkomst van de werkgroep op woensdag 16 september in de namiddag zullen we een eerste feedback over deze resultaten bezorgen aan de leden van de themagroep, gekoppeld aan een bezoek van het IMOB. Het IMOB zal hierbij meer toelichting geven bij afgelopen en lopend onderzoek in het kader van wegontwerp, inclusief een bezoek aan het IMOB rijsimulator labo.

Tot slot werd overlegd over het thema en inhoud van de themadag 'onderzoek en innovatie' op donderdag 12 november 2015. De voorlopige titel van de themadag luidt 'Innovative Highways of the Future'. Voorstellen voor boeiende bijdrages of sprekers mogen nog altijd aangemeld worden bij de voorzitter van de themagroep.