Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Eerste overleggen geweest themagroep Onderzoek

op .

Op 26 maart jl. zijn we als groep voor een eerste keer bijeengekomen om te discussiëren over de doelstellingen en activiteiten van de themagroep. Het was een vruchtbare meeting waarbij de missie en de doelstellingen van de themagroep zijn aangescherpt, daarnaast zal ook een inventaris opgemaakt worden van bestaande of lopende onderzoeks- en innovatieresultaten bij verschillende organisaties.

Deze inventaris zal vervolgens gebruikt worden om kennisleemtes te identificeren en daaruit een researchagenda op te stellen. Zo kan VIO actief bijdragen tot het stimuleren en initiëren van academisch en praktijkgericht onderzoek en innovaties op het vlak van (ontwerp) van weginfrastructuur.

Op 3 juni komt de themagroep opnieuw samen om een eerste inventaris van deze zoektocht met elkaar uit te wisselen en de themadag in november 2015 concreet vorm te geven. Leden die interesse hebben om deel te nemen aan de themagroep 'Onderzoek en Innovatie' kunnen zich aanmelden bij Prof. dr. Tom Brijs, themaleider.