Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

De impact van het autonome rijden op het wegontwerp

op .

Wat is autonoom rijden?

Autonoom rijden verwijst naar de eigenschap van voertuigen om een verplaatsing te maken van één punt naar een ander punt zonder menselijke tussenkomst. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen automatisch rijden en geconnecteerd rijden.

 • Automatisch rijden: verwijst naar het gebruik van allerlei sensoren en camera’s in een voertuig die het in staat stelt om een uitgebreid omgevingsbewustzijn te creëren en op deze manier in mindere of meerder mate de rijtaak van de bestuurder over te nemen met behulp van artificiële intelligentie, robotica en machine vision.  Het klassieke voorbeeld hiervan is de ‘Google Car’.
 • Geconnecteerd rijden: verwijst naar het gebruik van draadloze technologieën om onderling met elkaar (vehicle-to-vehicle), met de infrastructuur (vehicle-to-infrastructure) en met andere weggebruikers (V2X) te communiceren en zo rijtaken over te nemen van de bestuurder. Een voorbeeld van deze toepassing is truck platooning.

 Lees hier de volledige synthesenota VIO themadag 12 november 2015