Joomla Module OT Twitter Feed powered by OmegaTheme.com
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  "verslag, presentaties en foto's"
  lees alles over deze mooie bijeenkomst

  meer info

 • Kennisposter Wegontwerpprocessen te downloaden

  De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen

  meer info

joomla templates top joomla templates template joomla

Afstudeerprijs

op . Gepost in Onderwijs

Ben jij bezig met afstuderen of net afgestudeerd in de civiele techniek of verkeerskunde? Ben jij onwijs trots op jouw afstudeerproject? Dan is de VIO op zoek naar jou!

Jouw afstudeerproject:

 • behandelt een infra ontwerp of evaluatie van een infra ontwerp
 • bevat ultramoderne (evaluatie-) methodes (zoals bijvoorbeeld BIM, 3D-ontwerpsoftware of effectevaluatie)

Samen met jou wil VIO Nederland en Vlaanderen laten zien hoe mooi het vak wegontwerp is.

Afstudeerprijs Infra Ontwerp
De themagroep Onderwijs spant zich in om het curriculum op hogescholen en universiteiten af te stemmen op de behoeften uit de markt. Ook willen we het vakgebied wegontwerp aantrekkelijker en toegankelijker maken voor jongeren en studenten in Nederland en Vlaanderen. Om deze doelstellingen te behalen, zijn we steeds op zoek naar leuke en geschikte middelen om het vakgebied wegontwerp in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Daarom reikt VIO dit jaar voor de tweede keer de afstudeerprijs infra ontwerp uit. Voor deze afstudeerprijs is VIO op zoek naar het beste afstudeerproject van Nederland en Vlaanderen. Kent u een student met een geweldig afstudeerproject, bijvoorbeeld een student op uw school of een afstudeerder binnen uw organisatie? Aarzel niet en motiveer de student om zich aan te melden voor deze eervolle prijs.

Criteria
VIO heeft de volgende voorwaarden gesteld aan de inschrijvingen:

 • Het moet een afstudeerrapport zijn op hbo (bachelor) of universitair (Master) niveau.
 • Het gehele rapport moet beschikbaar zijn – een samenvatting of alleen een presentatie van de belangrijkste resultaten van het afstuderen volstaat niet.
 • Het rapport behandelt (de evaluatie van) een infra ontwerp.
 • Het rapport bevat zowel effectevaluatie als ontwerpvisualisaties.
 • In het kader van het afstudeerrapport (al dan niet voor derden) ontwikkelde modellen of technieken, moeten in rapportvorm voor de juryleden beschikbaar zijn.

De vakjury van de afstudeerprijs bestaat uit leden van de VIO themagroep Onderwijs.

Aanmelden
Schrijf je hier in. Aanmelden kan tot 1 maart 2019. De winnaar van de VIO Afstudeerprijs Infra Ontwerp wordt bekend gemaakt tijdens de VIO dag.

VIO Symposium

op . Gepost in Onderzoek en Innovatie

Foto's - bekijken

Presentaties - download

Dat de wereld van infra ontwerp dynamisch is, bleek afgelopen 18 september wel weer. Toen bundelden de VIO kennisgroepen Kennis en Onderzoek & Innovatie hun krachten samen met die van de Automotive Campus in Helmond en organiseerden een symposium met als thema “Van Onderzoek naar praktijk”. Op het programma stonden bijdragen over typische wegontwerp-onderwerpen als Samenvoegen/Invoegen, de Inrichting van bermen en bogen, rijstrookwisselingen en de invloed van zelfrijdende voertuigen op het ontwerp. Behalve presentaties in parallelsessies vonden ook posterpresentaties plaats en was er de mogelijkheid om de Innovatiecentrale van RWS te bezoeken.

De dag werd geopend door de VIO-thematrekkers Alex van Loon en Patrick Broeren waarbij verteld werd dat dit symposium tevens een test is voor het internationale symposium ISHGD dat de VIO eind juni 2020 in Amsterdam organiseert, iedereen was dus “proefkonijn”. Vervolgens nam Jan Wouters, directeur van de AutomotiveNL de aanwezigen mee in de trends in de automobielindustrie. Op zijn geheel eigen wijze nam hij de volle zaal mee langs toekomstvoorspellingen van lange tijd geleden, onderzoek van toen en nu, van autodelen tot brandstofcellen (let op deze laatste ontwikkeling!!). En of we, met de komst van zelfrijdende voertuigen, in de toekomst meer gaan autorijden of dat we door het steeds betere internet, omdat we alles virtueel gaan doen, juist minder kilometers gaan maken; de infrastructuur van de toekomst moet er klaar voor zijn.

Drie onderzoeken over tapersamenvoegingen en alternatieven gaven aan dat hoewel de beleving van de weggebruiker minder is (de manier van samenvoegen voelt bij veel weggebruikers als minder veilig) deze toch goed passen mits met voldoende lengte uitgevoerd. Voordeel hierbij is ook dat het vrachtverkeer minder van rijstrook hoeft te wisselen. Een inventarisatie van buitenlandse oplossingen voor samenvoegen toont aan dat daar, in tegenstelling tot Nederland, veel vaker wordt gekozen voor een afvallende rechter rijstrook. Of dit ook in Nederland zou nader moeten worden verkend. Willem Jan Gieszen (RWS) over het toepassen van tapers: “2x2 samenvoegen in combinatie met weinig ruimte doet ons vaak besluiten tot de taper-samenvoeging”. Jeroen Braaks (Heijmans) over veiligheid thv tapers: “De onderbouwing van veiligheid in het ontwerp blijft niet gemakkelijk. Ik voorzie een grote meerwaarde voor rijsimulatoren”. Erik Mansvelder (Sweco) over tapers: “Het is goed dat we inzichten mbt tapers herijken, omdat het onderliggende onderzoek al zo oud is”.

O.a. SWOV gaf een toelichting over de inrichting van bermen en bochten. Hun onderzoek toont aan dat de resultaten (tav veiligheid) van objectbeveiliging en obstakelvrije ruimte vergelijkbaar zijn. Na afloop van de discussie met de leden wordt dan ook geconcludeerd dat een combinatie van obstakelvrij inrichten en afscherming middels bijvoorbeeld geleiderail wenselijk is. “Er bestaat een groep die goed af is met obstakelvrije zones, bijvoorbeeld motorrijders. Dus de opgave is vooral om met de nieuwe inzichten niet alleen maar op geld te gaan sturen en objecten te beveiligen, maar juist de combinatie op te zoeken”.

Tussen de middag konden de deelnemers onder het genot van een heerlijke lunch informele posterpresentaties bijwonen onder andere over de DDI, complex wegontwerp, VR simulatie, zelfrijdend en wegontwerp. Tevens kon men de Innovatiecentrale bezoeken en de VR-fiets van de BUas (voorheen NHTV) uitproberen.

Bij de parallelsessie ‘s middags over weven onderzocht Aries van Beinum (TUDelft) waar we van rijstrook wisselen in weefvakken of in- en uitvoegingen. Dit blijken we massaal bij de eerste de beste mogelijkheid te doen. Het rijstrookwisselgedrag is niet in alle modellen op deze manier aanwezig en kan mbv dit onderzoek worden verbeterd. Steffen Briers en Niels Janssen (AWV) over rijstrookwisselgedrag: “Ik ben vandaag bevestigd in mijn mening dat het gebruik van handboeken uiterst nuttig is, maar dat dat niet zaligmakend is”.

De zelfrijdende auto en de plek op de weg (wel of niet een dedicated lane) was het laatste inhoudelijke onderdeel van de dag. Simulaties van platoonvorming van vrachtverkeer geven aan dat er onder sommige omstandigheden meer file kan ontstaan, terwijl er ook omstandigheden zijn waarbij de de capaciteit juist stijgt. Toekomstig onderzoek, met verkeersmodellen die beter met platoonvorming van vrachtverkeer kunnen omgaan moeten antwoord gaan geven op de vele vragen die er nu leven. In de afsluiting riep VIO voorzitter Otto Schepers alle leden op om goed de call for papers voor het ISHGD in 2020 in de gaten te houden. Dit mondiale congres over wegontwerp wordt in Amsterdam georganiseerd en biedt een unieke kans voor VIO leden om hun kennis op een groot platform te presenteren. Ook trok Schepers de conclusie dat de drie ontwikkelpunten van VIO (verbreden naar stad en provincie, verdiepen van kennis en inzet van leden) op deze dag goed naar voren zijn gekomen. We kijken met een goed gevoel terug op de dag.

Jeroen Tishauser (VolkerInfra) : “Ik vond het heerlijk om weer eens een hele dag inhoudelijk (“nerderig”) bezig te zijn geweest.” Dit verslag behandelt niet alle presentaties of onderzoeken die deze dag zijn gepresenteerd. Een volledig overzicht van de gehouden presentaties vindt u hier.

Kennisposter Wegontwerpprocessen

op . Gepost in Proces

Na het succes van de poster Kunstwerken van VIO is op verzoek van de themagroep Processen een werkgroep gestart om een kennisposter Wegontwerpprocessen te ontwikkelen. De kennisposter Wegontwerpprocessen visualiseert het wegontwerpproces zoals dat in Nederland wordt doorlopen. Voor de leesbaarheid van de poster is zo min mogelijk tekst gebruikt.

In het achtergronddocument bij de Kennisposter Wegontwerpprocessen zijn de stappen zoals benoemd in de kennisposter verder uitgewerkt. De kennisposter en het Achtergronddocument beschrijven tezamen het wegontwerpproces in al zijn stappen en geeft veel informatie per stap.

Deze documenten zijn bedoeld voor wegontwerpers, verkeerskundigen, wegbeheerders, aannemers en adviesbureaus en allen die op de een of andere wijze inzicht moeten hebben in het wegontwerpproces. Toelichting In de kennisposter en dit achtergronddocument wordt uitsluitend het wegontwerpproces beschreven. Alle procesactiviteiten buiten het wegontwerpproces zijn dan ook niet in de poster en dit document opgenomen. Voor ieder alternatief / variant wordt dit hele proces doorlopen.

Het beschreven proces is geschikt voor alle typen wegen (definitief en tijdelijk) in Nederland en is zowel voor binnen als buiten de bebouwde kom bruikbaar. Voor rijkswegen bied het “Kader Wegontwerpproces” extra verdieping en sluit naadloos aan op deze kennisposter. Er worden algemene termen gebruikt zodat deze ook voor alle wegbeheerders en alle ontwerpers herkenbaar zijn.

Uiteraard is het combineren van een aantal stappen mogelijk, bijvoorbeeld voor een klein project binnen een gemeente. De activiteiten in de verschillende stappen worden dan wel impliciet uitgevoerd. Wegontwerp is een cyclisch proces. Vandaar dat in de kennisposter na de stap Beheer & Onderhoud een verbinding is gemaakt (via de tunnel) naar de start van een project.

Downloaden

Achtergronddocument
Kennisposter

VIO-symposium wegontwerp van onderzoek naar praktijk

op . Gepost in Kennis

VIO-symposium wegontwerp: van onderzoek naar praktijk op dinsdag 18 september 2018, Automotive Campus Helmond

De VIO-themagroepen Onderzoek en Kennis nodigen u van harte uit voor een hele dag kennis maken met de laatste onderzoeken naar wegontwerp en de vertaling daarvan naar de praktijk. Daarover willen we met u in gesprek via interactieve sessies.

Programma

  09:00 - Welkom en registratie
  09:30 - Opening
  10:00 - Ochtendsessies
      Samenvoegen/invoegen
      Inrichting van bermen en bogen
  12:00 - Lunchpauze
      Posterpresentaties - demo’s - excursies
  14:00 - Middagsessies
      Rijstrookwisselingen
      Zelfrijdend en wegontwerp
  16:30 - Afsluiting en netwerkborrel
  18:00 - Einde


Het volledige programma kunt u via deze link downloaden en bekijken 

Wilt u nog een bijdrage leveren, er is nog ruimte voor een (poster)presentatie.
 

  Adres:

  Automotive House
  Automotive Campus 30
  5708 JZ  HELMOND


Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kunt u dit alsnog doen door een email te sturen naar secretariaat at vereniginginfraontwerp.nl

Dit gratis symposium is exclusief voor VIO-leden, niet-leden zijn echter ook welkom mits zij voor het symposium lid worden van de VIO.
Met vriendelijke groet,

Namens de themagroepen Onderzoek en Kennis

Patrick Broeren en Alex van Loon

Vlaams Vademecum Weginfrastructuur deel Autosnelwegen gepubliceerd

op . Gepost in Kennis

Onlangs heeft het Vlaamse Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) een nieuw Vademecum Weginfrastructuur deel Autosnelwegen gepubliceerd. Hierbij heeft men veelal gebruik gemaakt van de Nederlandse ROA. De VIO is als klankbord gevraagd om het vademecum te monitoren en te komen tot verbeteringsvoorstellen. 11 september zal er een informatiebijeenkomst in Brussel wordt georganiseerd om nader kennis te maken met de nieuwe Vlaamse ontwerprichtlijn. U kunt het nieuwe vademecum hier downloaden.